.
 • Triển khai thi hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

  06:22 | 06/10/2020
  Trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh châu Âu và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đồng tài trợ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF) tổ chức Hội thảo Phổ biến, triển khai thi hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Hội thảo nhằm triển khai, quán triệt về một số điểm mới và những vấn đề cần phải lưu ý khi triển khai thực hiện Bộ Quy tắc.
  .
 • Lào Cai: Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2020

  06:29 | 03/10/2020
  Trong 9 tháng năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan khối nội chính tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng và ban hành 221 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp.
  .
 • Ninh Bình: Triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

  06:20 | 29/09/2020
  Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 58/2020/QH14 được thông qua ngày 16/6/2020 tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Để việc triển khai, thi hành luật được kịp thời, hiệu quả, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch triển khai thực hành Luật, qua đó, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung của Luật tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
  .
 • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 họp Phiên thứ 10

  19:20 | 28/09/2020
  Ngày 28/9, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp Phiên thứ 10. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.
  .
 • Nam Định: Một số kết quả trong công tác cải cách tư pháp tháng 8/2020

  18:44 | 22/09/2020
  Tháng 8/2020, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định đã lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp tục thực hiện Chương trình công tác năm số 02-CTr/BCĐ của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh năm 2020...
  .
 • Ninh Bình: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020

  20:03 | 07/09/2020
  Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cải cách tư pháp; kiện toàn bộ máy tổ chức Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; trong đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo...
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh: Thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

  17:31 | 28/08/2020
  Trong tháng 7, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh đã chủ động tham mưu, đề xuất thẩm định trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 04 dự thảo văn bản trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với 01 vụ việc, vụ án theo quy định Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị...
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: Tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

  12:21 | 27/08/2020
  Tháng 7/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020… đồng ý chủ trương thành lập Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới.
  .
 • Lào Cai: Công tác cải cách tư pháp được quan tâm, chú trọng

  06:14 | 26/08/2020
  Trong tháng 7, Công an tỉnh Lào Cai tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết Đề án "Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội đến năm 2020"; ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong Công an nhân dân...
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận: Tham mưu công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp

  06:11 | 25/08/2020
  Trong tháng 7/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận thường xuyên nắm thông tin, tham mưu kịp thời Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy về công tác công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp...
  .
 • Yên Bái: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

  06:06 | 23/08/2020
  Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Yên Bái đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp tỉnh thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; tăng cường giám sát việc xây dựng, tổ chức thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp...
  .
 • Nam Định: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 7/2020

  16:09 | 19/08/2020
  Trong tháng 7/2020, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định đã chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính, các huyện ủy, thành ủy chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tổ chức hội nghị "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật" cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; tổ chức hội nghị trực tuyến "Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải".
  .
 • Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình

  05:20 | 15/08/2020
  Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp, các quy định mới trong các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp được Tỉnh ủy Ninh Bình quan tâm chỉ đạo.
  .
 • Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp

  14:45 | 13/08/2020
  Trong tháng 7/2020, hoạt động của các cơ quan tư pháp tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được quan tâm, chú trọng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương; chủ động phối hợp chặt chẽ trong họp bàn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải quyết vụ án; chưa phát hiện xảy ra oan, sai, bức cung, dùng nhục hình hoặc bỏ lọt tội phạm.
  .
 • Lào Cai: Sơ kết 4 năm công tác thi hành án dân sự

  16:14 | 11/08/2020
  Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Lào Cai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự đã phát huy vai trò là cầu nối trong việc phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành tại địa phương để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự...
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng: Tham mưu thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nội chính và cải cách tư pháp

  05:30 | 09/08/2020
  Trong tháng 7/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết thúc các vụ việc theo kiến nghị của Đoàn công tác số 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy hoàn chỉnh báo cáo và dự thảo thông báo kết quả giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị.
  .
 • Đà Nẵng: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

  15:47 | 03/08/2020
  Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Đà Nẵng cơ bản đã thực hiện theo đúng quy định; tuân thủ quy trình, thủ tục luật định về lấy ý kiến của các ngành, địa phương liên quan và thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành.
  .
 • Tuyên Quang: Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan thực hiện hoạt động tư pháp

  15:20 | 31/07/2020
  6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn các đơn vị được giao thực hiện các hoạt động tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác tư pháp.
  .
 • Cần Thơ: Củng cố tổ chức của các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp

  14:48 | 31/07/2020
  6 tháng đầu năm 2020, Thành ủy Cần Thơ luôn quan tâm chỉ đạo việc củng cố tổ chức của các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp, từ đó nâng cao công tác cải cách tư pháp.
  .
 • Lào Cai: Cải cách tư pháp đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

  14:36 | 31/07/2020
  Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thực hiện tốc chức năng, nhiệm vụ; đã ban hành chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.
  .
 • Quảng Trị: Nâng cao lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

  07:20 | 31/07/2020
  6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp...
  .
 • Bạc Liêu: Tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp

  13:23 | 27/07/2020
  Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan tư pháp đã tổ chức hoạt động có hiệu quả theo tinh thần cải cách tư pháp, cụ thể như sau:
  .
 • Tăng cường tính liêm chính của Tòa án từ thực tiễn thủ tục hành chính tư pháp

  09:26 | 28/07/2020
  Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với UNDP tại Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo"Tham vấn ý kiến về Báo cáo những thực tiễn tốt về thủ tục hành chính tư pháp nhằm tăng cường tính liêm chính của Tòa án". Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị đã xác định: "Đổi mới thủ tục hành chính trong các cơ quan tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý"...
  .
 • Ninh Bình: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

  08:06 | 25/07/2020
  6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp...
  .
 • Điện Biên: Các cơ quan tư pháp hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  18:06 | 22/07/2020
  6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các (luật, nghị quyết mới được ban hành; tích cực tham gia ý kiến vào một số dự thảo văn bản pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp như: Dự thảo Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 13/2012/QH13; dự án Luật phòng chống ma túy sửa đổi...
  .
 • Hải Dương: Chú trọng thực hiện công tác cải cách tư pháp

  05:36 | 22/07/2020
  6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương...
  .
 • Bộ Tư pháp: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

  08:28 | 21/07/2020
  Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì Hội nghị.
  .
 • Gia Lai: Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực

  06:39 | 19/07/2020
  Trong 10 năm qua (2011-2020), công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Gia Lai luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền xác định là khâu đột phá trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh: Thực hiện tốt chức năng tham mưu công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

  06:29 | 17/07/2020
  Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tham mưu kế hoạch, báo cáo của Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết 06 chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp...
  .
 • Bắc Ninh: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

  13:58 | 14/07/2020
  Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành 56 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chỉ đạo triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
  .
 • Bắc Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

  16:54 | 08/07/2020
  6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/08/2014 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Chương trình số 17-CTr/Ban Chỉ đạo ngày 20/07/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp của tỉnh giai đoạn 2016-2021.
  .
 • Thái Bình: Kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

  16:14 | 06/07/2020
  Sáu tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương...
  .
 • Thái Nguyên: Công tác cải cách tư pháp được quan tâm

  06:26 | 23/06/2020
  Trong tháng 6/2020, các cơ quan tư pháp tỉnh Thái Nguyên tích cực tham gia ý kiến xây dựng văn bản pháp luật về lĩnh vực tư pháp, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành như: dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều...
  .
 • Quảng Ninh: Công tác cải cách tư pháp phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương

  06:55 | 20/06/2020
  Hoạt động của các cơ quan tư pháp tiếp tục được duy trì, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.
  .
.
.