Bắc Ninh: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII đến nay, các cấp, ngành của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt và thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005.
.
 • Khánh Hòa: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong các cơ quan tư pháp

  15:22 | 08/08/2023
  Sáng 07/8/2023, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
  .
 • Đồng Nai: Sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

  06:43 | 07/08/2023
  Ngày 02/8/2023, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
  .
 • Hòa Bình: Kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

  07:21 | 27/07/2023
  Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị.
  .
 • Lâm Đồng: Chú trọng công tác cải cách tư pháp

  08:47 | 25/07/2023
  Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn và các nội dung có liên quan tới công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp...
  .
 • Thái Nguyên: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

  06:28 | 22/07/2023
  Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành 14 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới...
  .
 • Bắc Kạn: Một số kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kế hoạch số 11- KH/TW

  07:29 | 11/07/2023
  Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  .
 • Hà Nội: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp

  16:55 | 03/07/2023
  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và tổ chức ký kết các quy chế phối hợp giữa các cơ quan Thành phố trong lĩnh vực tư pháp, bổ trợ tư pháp…
  .
 • Khánh Hòa: Một số kết quả công tác Bổ trợ tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

  18:14 | 30/06/2023
  Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm 2023, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, các nhiệm vụ công tác tư pháp được tổ chức triển khai đúng thời hạn, toàn diện và đồng bộ. Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý đạt được một số kết quả tích cực
  .
 • Quảng Ninh: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 5/2023

  07:11 | 29/06/2023
  Tháng 5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành công văn thực hiện văn bản của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp; tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 20/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hình thức trực tuyến từ Tỉnh ủy đến điểm cầu 177 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh...
  .
 • Công tác thi hành án đạt kết quả tích cực

  07:26 | 27/06/2023
  Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình công tác để xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023, đồng thời phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Tổng cục thi hành án dân sự để kịp thời triển khai các nhiệm vụ công tác trong toàn Hệ thống thi hành án dân sự.
  .
 • Vĩnh Phúc: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

  15:24 | 21/06/2023
  Tháng 5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 18/5/2023 về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác tư pháp giai đoạn hiện nay; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp
  .
 • Một số nội dung cần tập trung thể chế theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

  06:03 | 18/06/2023
  Ngày 09/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới". Để cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW, bài viết đã nêu một số nội dung cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.
  .
 • Sóc Trăng: Đẩy mạnh cải cách tư pháp từ phiên tòa rút kinh nghiệm cấp tỉnh

  06:27 | 14/06/2023
  Thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ngày 9/2/2023, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/BCĐ về hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh năm 2023.
  .
 • Sơn La: Kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 5/2023

  09:25 | 09/06/2023
  Tháng 5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La...
  .
 • Đà Nẵng: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 4/2023

  10:02 | 31/05/2023
  Trong tháng 4/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 10/4/2023 của Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới...
  .
 • Bến Tre: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ và đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp

  20:54 | 24/05/2023
  Qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị...
  .
 • Kiên Giang: Công bố Trang Thông điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật

  07:41 | 24/05/2023
  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kiên Giang đã công bố Trang thông điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật với tên miền: http://pbgdpl.kiengiang.gov.vn.
  .
 • Vĩnh Phúc: Một số kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp tháng 4/2023

  07:42 | 22/05/2023
  Trong tháng 4/2023, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh...
  .
 • Bộ Tư pháp: Chú trọng công tác xây dựng các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

  07:11 | 16/05/2023
  Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Bộ Tư pháp tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới.
  .
 • Điện Biên: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 4/2023

  07:27 | 12/05/2023
  Trong tháng 4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2023; tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
  .
 • Bộ Tư pháp: Một số kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 4/2023

  16:21 | 11/05/2023
  Trong tháng 4/2023, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các Thông tư liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: (1) Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở...
  .
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường các hoạt động trợ giúp pháp lý

  07:02 | 11/05/2023
  Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành văn bản số 4964/UBND-VP triển khai thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
  .
 • Đảng đoàn Quốc hội: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp quý I/2023

  15:16 | 09/05/2023
  Trong quý I/2023, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  .
 • Bình Thuận: Hoạt động của các cơ quan tư pháp tỉnh quý I/2023

  18:22 | 04/05/2023
  rong quý I/2023, Tỉnh ủy Bình Thuận tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt theo quy định đồng thời giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.
  .
 • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên

  16:43 | 25/04/2023
  Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên.
  .
 • Lâm Đồng: Đẩy mạnh công tác tư pháp và bổ trợ tư pháp

  07:38 | 24/04/2023
  Trong Quý I/2023, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tố tụng triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; ban hành Chương trình hành động số 51-CTr/TU, ngày 10/3/2023 về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
  .
 • Lào Cai: Kết quả công tác cải cách tư pháp quý I/2023

  06:54 | 20/04/2023
  Trong quý I/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2023 và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp...
  .
 • Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

  18:04 | 18/04/2023
  Nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là người đúng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ban hành Kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
  .
 • Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Kết quả công tác cải cách tư pháp quý I/2023

  15:29 | 13/04/2023
  Trong quý I/2023, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục quán triệt đường lối, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; triển khai đồng bộ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với hoạt động bồi dưỡng Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  .
 • Bạc Liêu: Kết quả công tác cải cách tư pháp Quý I/2023

  07:16 | 06/04/2023
  Trong Quý I/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; kiện toàn tổ chức, bổ máy của Ban Chỉ đạo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 05 quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân, Ban Cán sự đảng Tòa án và Thanh tra tỉnh.
  .
 • Sơn La: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 02/2023

  06:17 | 03/04/2023
  Trong tháng 02/2023, Tỉnh ủy Sơn La tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2023; tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW, ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư về ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố; chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.
  .
 • Vĩnh Phúc: Tập trung thực hiện tốt công tác tư pháp và bổ trợ tư pháp

  16:28 | 20/03/2023
  Trong tháng 02/2023, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
  .
 • Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

  07:27 | 19/03/2023
  Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11-KH/TW, ngày 28/12/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết 27, với những nội dung cụ thể sau:
  .
 • Đồng Tháp: Tăng cường công tác cải cách tư pháp trên địa bàn

  07:16 | 17/03/2023
  Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo các cấp ủy tổ chức đảng triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch công tác của các ngành tư pháp Trung ương về nhiệm vụ tư pháp, cải cách tư pháp...
  .
.
.