.
 • Thái Bình: Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

  05:56 | 07/01/2021
  Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo 1593.
  .
 • Đăk Lăk: Tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020

  16:48 | 04/01/2021
  Tỉnh ủy Đăk Lăk vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Tăng cường phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

  08:34 | 29/12/2020
  Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình được tái lập và tổ chức ra mắt sớm nhất trong toàn quốc (tháng 4/2013). Ngay từ ngày đầu thành lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đã tích cực kiện toàn tổ chức, bộ máy... Hiện nay, tổ chức, bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gồm 03 phòng nghiệp vụ, 16 biên chế, 03 lãnh đạo Ban, trong đó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 01 Phó trưởng Ban là Tỉnh ủy viên.
  .
 • Hà Nam: Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng năm 2021

  15:24 | 28/12/2020
  Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
  .
 • Hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp

  14:16 | 24/12/2020
  Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, các cấp ủy đảng và các cơ quan tư pháp ở địa phương đã chủ động triển khai lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, góp ý vào các dự án pháp luật về dân sự, hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan. Tại một số địa phương như Bình Phước, Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức 22 hội nghị lấy ý kiến góp ý 28 dự án Luật.
  .
 • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tây Ninh: Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật về giải quyết các vụ việc hành chính và xét xử các vụ án hành chính năm 2020

  06:27 | 18/12/2020
  Vừa qua, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật về giải quyết các vụ việc hành chính và xét xử các vụ án hành chính năm 2020. Đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
  .
 • Lạng Sơn: Quan tâm thực hiện công tác cải cách tư pháp tháng 10/2020

  11:34 | 27/11/2020
  Trong tháng 10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp và các cơ quan thực hiện công tác cải cách tư pháp...
  .
 • Hà Nam: Một số kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 10/2020

  07:08 | 27/11/2020
  Trong tháng 10/2020, Tỉnh ủy Hà Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện chính trị, văn hóa, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Hà Nam...
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

  05:31 | 25/11/2020
  Trong tháng 11/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
  .
 • Bạc Liêu: Quan tâm thực hiện công tác cải cách tư pháp

  15:09 | 18/11/2020
  Trong tháng 10/2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan tư pháp tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 20/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021...
  .
 • Lạng Sơn: Nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

  07:50 | 18/11/2020
  Trong tháng 10, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp...
  .
 • Ninh Bình: Quan tâm tới công tác cải cách tư pháp

  07:08 | 16/11/2020
  Trong quý III năm 2020, Tỉnh ủy Ninh Bình chỉ đạo cấp ủy các cơ quan tư pháp, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp; đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp gắn với thực hiện cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Các cơ quan tư pháp chủ động triển khai các Luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành liên quan tới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp.
  .
 • Hoạt động tư pháp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát triển "hòa khí" đất nước

  16:43 | 02/11/2020
  Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002, Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, công tác xây dựng pháp luật, thực hiện cải cách tư pháp theo chiến lược phát triển đến năm 2020 đã thu được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.
  .
 • Bắc Kạn: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp

  11:03 | 26/10/2020
  Trong 9 tháng năm 2020, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản hướng dẫn và quán triệt, tổ chức thực hiện Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; nghiên cứu, đề xuất và tham gia góp ý đối với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tư pháp, cải cách tư pháp, hoàn thiện pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp...
  .
 • Thực hiện Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán trong việc thi hành Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật tố tụng Hình sự

  14:18 | 21/10/2020
  Tòa án nhân dân tối cao tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng cho Thẩm phán về "Thực hiện Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán trong việc thi hành Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật tố tụng Hình sự".
  .
 • Sự lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội đối với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  15:47 | 20/10/2020
  Từ năm 2013 đến nay, trước yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thể chế, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội nâng cao trách nhiệm để bảo đảm chất lượng thẩm tra, thảo luận, cho ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện và thông qua các dự án luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các dự án luật khác có liên quan thuộc tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
  .
 • Lào Cai: Chú trọng công tác cải cách tư pháp

  16:06 | 19/10/2020
  Trong 9 tháng năm 2020, Tỉnh ủy Lào Cai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định; ban hành Quyết định số 1441-QĐ/TU, ngày 20/02/2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai và chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020...
  .
 • Bộ Nội vụ: Triển khai một số luật mới ban hành

  06:46 | 18/10/2020
  Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
  .
 • Tuyên Quang: Một số kết quả trong công tác cải cách tư pháp

  13:34 | 14/10/2020
  Trong 9 tháng năm 2020, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2020; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020...
  .
 • Triển khai thi hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

  06:22 | 06/10/2020
  Trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh châu Âu và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đồng tài trợ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF) tổ chức Hội thảo Phổ biến, triển khai thi hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Hội thảo nhằm triển khai, quán triệt về một số điểm mới và những vấn đề cần phải lưu ý khi triển khai thực hiện Bộ Quy tắc.
  .
 • Lào Cai: Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng năm 2020

  06:29 | 03/10/2020
  Trong 9 tháng năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan khối nội chính tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng và ban hành 221 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp.
  .
 • Ninh Bình: Triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

  06:20 | 29/09/2020
  Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 58/2020/QH14 được thông qua ngày 16/6/2020 tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Để việc triển khai, thi hành luật được kịp thời, hiệu quả, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch triển khai thực hành Luật, qua đó, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung của Luật tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
  .
 • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 họp Phiên thứ 10

  19:20 | 28/09/2020
  Ngày 28/9, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp Phiên thứ 10. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.
  .
 • Nam Định: Một số kết quả trong công tác cải cách tư pháp tháng 8/2020

  18:44 | 22/09/2020
  Tháng 8/2020, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định đã lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp tục thực hiện Chương trình công tác năm số 02-CTr/BCĐ của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh năm 2020...
  .
 • Ninh Bình: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020

  20:03 | 07/09/2020
  Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cải cách tư pháp; kiện toàn bộ máy tổ chức Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; trong đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo...
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh: Thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

  17:31 | 28/08/2020
  Trong tháng 7, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh đã chủ động tham mưu, đề xuất thẩm định trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 04 dự thảo văn bản trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với 01 vụ việc, vụ án theo quy định Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị...
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: Tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

  12:21 | 27/08/2020
  Tháng 7/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020… đồng ý chủ trương thành lập Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới.
  .
 • Lào Cai: Công tác cải cách tư pháp được quan tâm, chú trọng

  06:14 | 26/08/2020
  Trong tháng 7, Công an tỉnh Lào Cai tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết Đề án "Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội đến năm 2020"; ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong Công an nhân dân...
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận: Tham mưu công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp

  06:11 | 25/08/2020
  Trong tháng 7/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận thường xuyên nắm thông tin, tham mưu kịp thời Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy về công tác công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp...
  .
 • Yên Bái: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

  06:06 | 23/08/2020
  Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Yên Bái đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp tỉnh thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; tăng cường giám sát việc xây dựng, tổ chức thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp...
  .
 • Nam Định: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 7/2020

  16:09 | 19/08/2020
  Trong tháng 7/2020, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định đã chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính, các huyện ủy, thành ủy chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tổ chức hội nghị "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật" cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; tổ chức hội nghị trực tuyến "Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải".
  .
 • Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình

  05:20 | 15/08/2020
  Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp, các quy định mới trong các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp được Tỉnh ủy Ninh Bình quan tâm chỉ đạo.
  .
 • Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp

  14:45 | 13/08/2020
  Trong tháng 7/2020, hoạt động của các cơ quan tư pháp tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được quan tâm, chú trọng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương; chủ động phối hợp chặt chẽ trong họp bàn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải quyết vụ án; chưa phát hiện xảy ra oan, sai, bức cung, dùng nhục hình hoặc bỏ lọt tội phạm.
  .
 • Lào Cai: Sơ kết 4 năm công tác thi hành án dân sự

  16:14 | 11/08/2020
  Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Lào Cai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự đã phát huy vai trò là cầu nối trong việc phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành tại địa phương để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự...
  .
.
.