.
 • Quảng Ngãi: Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp năm 2024

  09:23 | 26/12/2023
  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Quảng Ngãi (Ban Chỉ đạo) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
  .
 • Thừa Thiên Huế: Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2024

  05:55 | 23/12/2023
  Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị.
  .
 • Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Tây Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2024

  08:21 | 21/12/2023
  Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị.
  .
 • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai công tác năm 2024

  03:41 | 17/12/2023
  Năm 2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp và hỗ trợ tư pháp đảm bảo theo quy định; quyền làm chủ của Nhân dân đối với cơ quan tư pháp luôn được phát huy.
  .
 • Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2023

  19:02 | 15/12/2023
  Năm 2023, toàn ngành Kiểm sát nhân dân đã chủ động thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn đầu của tố tụng hình sự. Trong đó, đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 168.578 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; đã xử lý, giải quyết 144.273 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
  .
 • Hà Nội: Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp năm 2024

  06:03 | 15/12/2023
  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức Cuộc họp giao ban dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp.
  .
 • Bộ Quốc phòng: Triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nội dung về cải cách tư pháp

  17:13 | 30/11/2023
  Năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nội dung về cải cách tư pháp. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp theo lộ trình cải cách tư pháp được củng cố, kiện toàn.
  .
 • Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tham dự Diễn đàn "Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"

  17:35 | 29/11/2023
  Ngày 29/11, Bộ Tư pháp phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn pháp luật năm 2023 với chủ đề: "Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới". Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương...
  .
 • Đà Nẵng: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan tư pháp

  14:31 | 21/11/2023
  Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 10/4/2023 của Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình công tác trọng tâm năm 2023...
  .
 • Ninh Bình: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp 9 tháng năm 2023

  05:52 | 07/11/2023
  Trong 9 tháng năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp gắn với thực hiện cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.
  .
 • Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đà Nẵng

  20:33 | 06/11/2023
  Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng- thực trạng và những vấn đề đặt ra".
  .
 • Bắc Kạn: Chú trọng công tác cải cách tư pháp trong các cơ quan tư pháp

  04:56 | 22/10/2023
  Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã lãnh đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương...
  .
 • Đà Nẵng: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp 9 tháng năm 2023

  08:37 | 10/10/2023
  Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành và tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 10/4/2023 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới cho hơn 4.000 cán bộ chủ chốt.
  .
 • Thái Nguyên: Quán triệt những nội dung cơ bản về cải cách tư pháp

  15:58 | 04/10/2023
  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới".
  .
 • Quảng Bình: Nâng cao hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh

  14:26 | 04/10/2023
  Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Quảng Bình tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tư pháp, rà soát, bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp để nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp cấp ủy trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tư pháp...
  .
 • Điện Biên: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

  13:49 | 01/10/2023
  Trong tháng 8/2023, Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh kết thúc 02 cuộc kiểm tra đối với 02 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện Điện Biên Đông và huyện Mường Chà.
  .
 • Long An: Lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác cải cách tư pháp

  07:19 | 26/09/2023
  Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Long An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp. Trong đó, nổi bật là công tác phổ biến, quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác cải cách tư pháp, các văn bản pháp luật về lĩnh vực tư pháp.
  .
 • Bắc Ninh: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay

  15:45 | 18/09/2023
  Thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII đến nay, các cấp, ngành của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt và thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005.
  .
 • Quảng Ninh: Một số kết quả hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp

  17:15 | 14/09/2023
  Trong tháng 8/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Quảng Ninh (Ban Chỉ đạo) đã đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phối hợp với các sở, ngành chức năng tham mưu chủ trương hỗ trợ kinh phí cải cách tư pháp năm 2024 cho các cơ quan tư pháp tỉnh.
  .
 • Long An: Thực hiện các giải pháp tăng cường hoạt động cải cách tư pháp

  06:39 | 30/08/2023
  Từ đầu năm tới nay, Tỉnh ủy Long An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã chủ động trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.
  .
 • Đắk Lắk: Đẩy mạnh công tác tư pháp và cải cách tư pháp

  07:04 | 24/08/2023
  Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp...
  .
 • Bình Dương: Tăng cường các hoạt động cải cách tư pháp

  15:11 | 11/08/2023
  Từ đầu năm tới nay, Tỉnh ủy Bình Dương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp, bám sát vào các định hướng của Trung ương. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức 02 cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả công tác cải cách tư pháp.
  .
 • Khánh Hòa: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong các cơ quan tư pháp

  15:22 | 08/08/2023
  Sáng 07/8/2023, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
  .
 • Đồng Nai: Sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

  06:43 | 07/08/2023
  Ngày 02/8/2023, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
  .
 • Hòa Bình: Kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

  07:21 | 27/07/2023
  Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị.
  .
 • Lâm Đồng: Chú trọng công tác cải cách tư pháp

  08:47 | 25/07/2023
  Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn và các nội dung có liên quan tới công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp...
  .
 • Thái Nguyên: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

  06:28 | 22/07/2023
  Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành 14 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới...
  .
 • Bắc Kạn: Một số kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kế hoạch số 11- KH/TW

  07:29 | 11/07/2023
  Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  .
 • Hà Nội: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp

  16:55 | 03/07/2023
  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và tổ chức ký kết các quy chế phối hợp giữa các cơ quan Thành phố trong lĩnh vực tư pháp, bổ trợ tư pháp…
  .
 • Khánh Hòa: Một số kết quả công tác Bổ trợ tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

  18:14 | 30/06/2023
  Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm 2023, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, các nhiệm vụ công tác tư pháp được tổ chức triển khai đúng thời hạn, toàn diện và đồng bộ. Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý đạt được một số kết quả tích cực
  .
 • Quảng Ninh: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 5/2023

  07:11 | 29/06/2023
  Tháng 5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành công văn thực hiện văn bản của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp; tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 20/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hình thức trực tuyến từ Tỉnh ủy đến điểm cầu 177 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh...
  .
 • Công tác thi hành án đạt kết quả tích cực

  07:26 | 27/06/2023
  Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình công tác để xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023, đồng thời phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Tổng cục thi hành án dân sự để kịp thời triển khai các nhiệm vụ công tác trong toàn Hệ thống thi hành án dân sự.
  .
 • Vĩnh Phúc: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

  15:24 | 21/06/2023
  Tháng 5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 18/5/2023 về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác tư pháp giai đoạn hiện nay; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp
  .
 • Một số nội dung cần tập trung thể chế theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

  06:03 | 18/06/2023
  Ngày 09/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới". Để cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW, bài viết đã nêu một số nội dung cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.
  .
.
.