Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng đã chủ động, chủ trì phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính, các địa phương, đơn vị tham mưu giúp Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp...
.
.
.