Bộ Tư pháp: Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thứ Tư, 15/05/2024, 05:26 [GMT+7]
    Theo Báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 109/2023/QH1, ngày 29/11/2023 về việc tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là trong việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kịp thời thể chế hóa những định hướng chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác chỉ đạo, điều hành. Bộ tiếp tục tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp.
 
Một Hội nghị của Bộ Tư pháp
Một Hội nghị của Bộ Tư pháp
    Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị về Chương trình năm 2025, điều chỉnh Chương trình năm 2024, báo cáo tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai... Đồng thời, phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức kiểm tra công vụ tại các bộ có nhiều văn bản chậm, nợ ban hành.
 
    Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ và phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; công khai tình hình soạn thảo và chậm, nợ ban hành văn bản; thường xuyên có văn bản đôn đốc công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh; tổ chức các buổi làm việc, kiểm tra liên ngành và tổ chức các cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ nhằm trao đổi, thảo luận, đề ra các biện pháp xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác. Theo đó, từ đầu năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ ban hành 49 văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (21 nghị định, 2 quyết định, 26 thông tư). Tính đến ngày 23/4/2024, đã ban hành được 36 văn bản (17 nghị định; 19 thông tư), còn nợ ban hành 13 văn bản (4 nghị định, 2 quyết định, 7 thông tư) quy định chi tiết 6 luật, nghị quyết đã có hiệu lực.
 
    Trong 6 tháng (từ 01/10/2023 đến hết tháng 3/2024), Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan thi hành án dân sự 1.387 bản án, quyết định hành chính. Các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện theo dõi 1.387 bản án, quyết định; với số cũ chuyển sang là 776 việc, số tiếp nhận mới là 611 việc. Kết quả, các cơ quan hành chính đã thi hành xong 400 việc, tăng 184 bản án so với cùng kỳ năm 2023.
Văn Hiếu
.