131-QĐ/TW

Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Thứ Bảy, 04/11/2023, 21:03 [GMT+7]
Tên văn bản:

Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị
Số/Ký hiệu: 131-QĐ/TW
Ngày ban hành: 27/10/2023
Trích yếu nội dung:

 Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Người ký: Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai
Loại văn bản: Quy định
Tệp toàn văn:

Toàn văn Quy định 131-QĐ/TW tại đây

 

.