Đà Nẵng: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp 9 tháng năm 2023

Thứ Ba, 10/10/2023, 08:37 [GMT+7]
    Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành và tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 10/4/2023 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới cho hơn 4.000 cán bộ chủ chốt. Trên cơ sở đó, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Thường trực Thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản; chỉ đạo UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, giai đoạn 2023-2030”; kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố.
 
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tăng cường công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố” (tháng 9/2023)
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tăng cường công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố” (tháng 9/2023)
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố báo cáo kết quả buổi Tọa đàm “Giải pháp nâng cao công tác chỉ đạo trong việc giám định, định giá tài sản để phục vụ xử lý các vụ án, vụ việc”; kế hoạch bồi dưỡng công tác nội chính Đảng cho các chức danh tư pháp; chỉ đạo xây dựng đề án đầu tư trang thiết bị phiên tòa trực tuyến cho Tòa án nhân dân hai cấp và Công an hai cấp; văn bản đề nghị tăng cường mức hỗ trợ hằng năm và xem xét sửa đổi Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 theo hướng tăng định mức và mở rộng nội dung chi đối với công tác xét đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện công lập của Tòa án nhân dân thành phố; tổ chức hội thảo về giải pháp và công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; cho chủ trương tổ chức Hội thảo “Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và những vấn đề đặt ra”.
 
    Cơ quan điều tra và các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra đã giải quyết 1.356 tin, đã khởi tố 716 vụ án. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã phối hợp với Tòa án tổ chức 128 phiên tòa rút kinh nghiệm, 83 phiên tòa lưu động, 55 phiên tòa trực tuyến, 85 phiên tòa trình chiếu chứng cứ; tổ chức thành công Tọa đàm “Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về sự có mặt của kiểm sát viên và điều tra viên tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự” tại Viện Kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ; Tọa đàm “Thực hiện biện pháp dẫn giải trong giải quyết nguồn tin về tội phạm” tại Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu; Tọa đàm “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lập hồ sơ kiểm sát bản điện tử đối với lĩnh vực hình sự - dân sự”; Hội nghị  chuyên đề về phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp; tổ chức thành công lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng hồ sơ vụ án bằng sơ đồ tư duy và Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến “Tìm hiểu về quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng” năm 2023.
 
    Tòa án nhân dân phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức 150 phiên tòa hình sự theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội. Tòa án nhân dân hai cấp tiếp nhận 960 đơn, đã giải quyết 813 vụ việc, đạt tỷ lệ 84,68%; trong đó có 324 đơn được hòa giải thành và động viên đương sự rút đơn; tiếp tục áp dụng nhiều phần mềm trong hoạt động, đăng tải 1.983 bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Các Tòa án nhân dân quận được lựa chọn triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
 
    Sở Tư pháp đã tham gia góp ý các dự thảo văn bản pháp luật; tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản về tăng cường hoạt động quản lý luật sư; triển khai công tác quản lý luật sư giai đoạn 2023-2030; tổng kết thi hành Luật Luật sư; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực luật sư đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật; báo cáo và phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn thanh tra của Bộ Tư pháp.
 
    Tham mưu UBND thành phố sơ kết tình hình 3 năm thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại; báo cáo Bộ Tư pháp tình hình tổ chức và hoạt động của thừa phát lại; triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính thông qua hình thức truyền thông trực tiếp tại các cơ sở; tham mưu Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý thành phố kiểm tra tình hình hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại 05 đơn vị.
Tuệ Minh
.