Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tham dự Diễn đàn "Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"

Thứ Tư, 29/11/2023, 17:35 [GMT+7]
    Ngày 29/11, Bộ Tư pháp phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn pháp luật năm 2023 với chủ đề: “Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đồng chủ trì Diễn đàn.
 
Toàn cảnh diễn đàn (ảnh Thu Nga, Bộ Tư Pháp)
Toàn cảnh diễn đàn (ảnh Thu Nga, Bộ Tư Pháp)
    Diễn đàn pháp luật là sự kiện quan trọng nhất trong năm của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, được tổ chức nhằm cập nhật và chia sẻ thông tin về những nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ ưu tiên của các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong tiến trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, từ đó tạo tiền đề, cơ sở cho việc thúc đẩy các quan hệ hợp tác, mở ra các cơ hội hợp tác mới về các lĩnh vực, nội dung trao đổi tại Diễn đàn.
 
Các đồng chí chủ trì Diễn đàn (ảnh Thu Nga, Bộ Tư pháp)
Các đồng chí chủ trì Diễn đàn (ảnh Thu Nga, Bộ Tư pháp)
    Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước và là mục tiêu kiên định hàng đầu Việt Nam trong thời gian qua. Qua hơn 35 năm đổi mới và hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ðảng đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Thông qua Diễn đàn pháp luật lần này các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức và người dân Việt Nam sẽ hiểu được đầy đủ hơn các nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW và những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong việc vượt qua khó khăn, thách thức tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này. 
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Diễn đàn (ảnh Thu Nga, Bộ Tư pháp)
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Diễn đàn (ảnh Thu Nga, Bộ Tư pháp)
    Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, việc đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc hoàn thiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã khẳng định được tính đúng đắn về chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có được kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực của Việt Nam, còn là sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn đánh giá cao sự hỗ trợ, sự hợp tác quý báu này; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác nhiều hơn nữa của các đối tác quốc tế trong thời gian tới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn những hạn chế bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, quản lý và bảo vệ đất nước.
 
    Nhận thức được sâu sắc về vấn đề này, tại Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng mang tính thời sự nhằm chia sẻ, phản ánh đầy đủ hơn đối với quốc tế về quan điểm, chủ trương, mục tiêu của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, đây còn là cơ hội để trao đổi, thảo luận những giải pháp có hiệu quả về một số nhiệm cụ thể và giúp thúc đẩy các quan hệ hợp tác, mở ra các cơ hội hợp tác mới về các lĩnh vực, nội dung trao đổi tại Diễn đàn.
 
    Diễn đàn diễn ra hai phiên thảo luận với chủ đề “Tổng quan về chủ trương xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” và “Triển khai hiệu quả công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam trong giai đoạn mới trên một số lĩnh vực công tác cụ thể”. 
                                                                                   Bích Liên
.