Ninh Bình: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp 9 tháng năm 2023

Thứ Ba, 07/11/2023, 05:52 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp gắn với thực hiện cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Các cơ quan tư pháp chủ động tổ chức triển khai các luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành liên quan tới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp.
 
    Sở Tư pháp tỉnh làm tốt việc xây dựng, rà soát, thẩm định, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định 80 dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND và Hội đồng nhân dân tỉnh; thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh vào hệ thống dữ liệu pháp luật quốc gia; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; tập trung tuyên truyền kịp thời nội dung các luật và các văn bản pháp luật mới có hiệu lực năm 2023; tổ chức Hội thi Hòa giải viên giải tỉnh Ninh Bình lần thứ 4 và cử đội thi tham gia Hội thi hòa giải viên giỏi khu vực phía Bắc và đã đạt giải 3; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý; thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường quản lý, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Ninh Bình (tháng 6/2023)
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Ninh Bình (tháng 6/2023)
    Các cơ quan tư pháp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực tư pháp. Đảng ủy công an tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021-2027 trên địa bàn tỉnh năm 2023”; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, chất lượng đội ngũ điều tra viên, giám định viên ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
 
    Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp và chương trình công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2023 để lãnh đạo thực hiện ở hai cấp kiểm sát; củng cố, kiện toàn, sắp xếp bộ máy cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; công tác điều động, luân chuyển, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện có hiệu quả, đúng quy định; làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm.
 
    Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh chủ động kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy, thành lập các tòa chuyên trách theo quy định; tổ chức thực hiện công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ hòa giải viên hai cấp để thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án có hiệu lực pháp luật; số vụ việc thụ lý của các loại án tăng, nhưng việc giải quyết luôn đảm bảo đúng thời gian pháp luật quy định; chất lượng xét xử được bảo đảm, tỷ lệ án có kháng cáo, kháng nghị sau khi xét xử thấp, không có bản án, quyết định bị Tòa án cấp trên kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm; việc công bố bản án trên Cổng Thông tin điện tử được thực hiện thường xuyên, đúng quy định.
 
    Cục Thi hành án và các Chi cục Thi hành án dân sự đã tập trung thực hiện linh hoạt các nhiệm vụ thuyết phục, hòa giải, động viên, quyết liệt chỉ đạo cưỡng chế thi hành án. Qua đó, công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được giải quyết; vụ việc có số tiền thi hành lớn được hòa giải hoặc chỉ đạo cưỡng chế thi hành dứt điểm; đã thi hành xong 3.057/3.955 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 77,3%; về tiền thi hành xong 313,6 tỷ đồng/675,9 tỷ đồng có điều kiện thi hành.
 
    Hội Luật gia tỉnh Ninh Bình có tổ chức hội tại 8/8 huyện, thành phố, 15 chi hội cơ quan trực thuộc với 1.931 thành viên đều là cán bộ đã và đang làm công tác pháp luật trong các cơ quan, tổ chức. Các cấp hội đã phối hợp tổ chức 138 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 12.000 lượt cán bộ và Nhân dân tham dự. Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc tỉnh hội đã tổ chức 21 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 2.000 cán bộ và Nhân dân ở các xã, phường, thị trấn và 03 cuộc tuyên truyền pháp luật cho 160 phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh đã chủ động đề ra kế hoạch tư vấn pháp luật miễn phí và tổ chức 24 bổ trợ giúp pháp lý, tư vấn phát luật cho 335 trường hợp về hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai…
 
    Đoàn Luật sư tỉnh tham gia bào chữa cho các bị cáo trong các vụ án theo quy định của pháp luật. Các luật sư đã tích cực tham gia các vụ án hình sự, tranh chấp dân dự, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách; tham gia tranh tụng 42 việc; tư vấn và dịch vụ pháp lý khác 86 vụ việc; tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, tuyên truyền về pháp luật, cải cách thủ tục hành chính.
 
    Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban Tư pháp Quốc hội thực hiện cuộc giám sát đối với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Trại giam Ninh Khánh về việc chấp hành pháp luật về giảm thời gian chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện. Mặt trận Tổ quốc và các thành viên đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp vào các hoạt động như: Giới thiệu Hội thẩm nhân dân, cử bào chữa viên nhân dân, tham gia công tác giáo dục, cảm hóa người phạm tội, giúp đỡ người đã chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; tiếp nhận và đề nghị giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
Tuệ Minh
.