Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Tây Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ Năm, 21/12/2023, 08:21 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình công tác năm; trong đó, xác định rõ 9 nhiệm vụ, nội dung trọng tâm trong công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan và thành viên BCĐ cải cách tư pháp tỉnh. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã thực hiện đạt 9/9 nội dung của chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023 đã đề ra. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và thủ trưởng các cơ quan tư pháp quan tâm, thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp của ngành cấp trên và Tỉnh ủy; đồng thời xây dựng, ban hành đầy đủ chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong từng cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Công tác cải cách tư pháp tỉnh đạt kết quả khá toàn diện và thiết thực, bảo đảm quyền tư pháp, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan điều tra thực hiện tốt hoạt động thụ lý, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định và đẩy mạnh chất lượng điều tra đối với các vụ án phát sinh trên địa bàn, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tập trung thực hiện tốt chương trình mục tiêu 4 giảm của tỉnh. Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, trong đó tập trung thực hiện bảo đảm hoạt động kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử theo thẩm quyền; từng bước nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa, bảo đảm chống oan sai và bỏ lọt tội phạm. Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp tập trung thực hiện bảo đảm các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành về công tác xét xử; nâng cao chất lượng xét xử các vụ án, vụ việc và bảo đảm nguyên tắc Tòa án là trung tâm của hoạt động tư pháp, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cục Thi hành án dân sự phát huy được vai trò là cơ quan tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành án trên 1 năm và kéo giảm được lượng án chuyển kỳ sau thi hành án.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp và Ban Chỉ đạo đạt được trong năm 2023.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Bí thư  Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cải cách tư pháp. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, kịp thời khắc phục thiếu sót, khó khăn trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc.
 
    Tiếp tục quan tâm rà soát, kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về biên chế của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp và thi hành án dân sự; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp phù hợp với đặc thù từng cơ quan; đẩy nhanh tiến độ trong thực hiện các dự án đã được phê duyệt đúng theo tinh thần cam kết với các cơ quan tư pháp Trung ương trong việc nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan tư pháp, thi hành án, bổ trợ tư pháp. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan tư pháp.
                                                                                      Trịnh Hoàn
.