Bến Tre: Phiên họp lần thứ I Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh

Thứ Ba, 12/03/2024, 14:43 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bến Tre vừa tổ chức Phiên họp lần thứ I dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Vân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Dự Phiên họp có các đồng chí: Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Theo báo cáo tại Phiên họp, thời gian qua, công tác cải cách tư pháp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả tốt; các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt cấp ủy các cơ quan tư pháp thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tư pháp; tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp được kiện toàn, hoạt động hiệu quả; cán bộ các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp được quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nắm vững kiến thức pháp luật; tỷ lệ điều tra khám phá án ngày càng cao, việc truy tố, xét xử bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Kết quả công tác cải cách tư pháp đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Lê Thanh Vân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đề nghị các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX; Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 14/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Ban Chỉ đạo tổ chức họp ít nhất mỗi năm 2 lần; tham mưu chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng cá nhân, góp phần đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp trong toàn tỉnh.
P.V
.