Tên văn bản:

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 130/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 30/10/2020
Trích yếu nội dung:

 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản: Nghị định
Tệp toàn văn:

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Mẫu kê khai tài sản theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP

 

;
.