Long An: Kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2023

Thứ Sáu, 23/02/2024, 14:02 [GMT+7]
    Năm 2023, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, công tác cải cách tư pháp của tỉnh Long An tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách tư pháp; các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai, thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, địa phương, đơn vị.
 
    Trong năm, chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên rõ rệt, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối Nội chính được duy trì nền nếp, hiệu quả; việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
 
Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Long An
Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Long An
    Công an tỉnh đã chỉ đạo trong ngành chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, riển khai các giải pháp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời, phối hợp tốt với Viện kiểm sát nhân dân trong tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trong năm 2023, lực lượng Công an đã tiếp nhận và giải quyết 3.020/2.979 tin báo tố giác tội phạm, qua đó, khởi tố 1.319 tin, xử lý hành chính 457 tin, tạm đình chỉ giải quyết 47 tin và tiếp tục giải quyết 201 tin. Các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm.
 
    Tuy nhiên, việc thực hiện công tác cải cách tư pháp trong năm qua vẫn còn một số khó khăn như tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án còn chậm, khó khăn, phức tạp; một số vụ, việc thi hành án còn vướng mắc, kéo dài trong nhiều năm nhưng chưa có biện pháp giải quyết, tháo gỡ... Đối với công tác xét xử, mặc dù tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan thấp hơn so với quy định của Tòa án nhân dân tối cao và giảm hơn so cùng kỳ nhưng vẫn còn xảy ra; tỷ lệ hòa giải thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án còn thấp. Đối với ngành Kiểm sát, mặc dù đã có nhiều giải pháp nâng chất lượng công tác kiểm sát nhưng có lúc, có nơi chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp chưa kịp thời, án điều tra bổ sung vẫn còn xảy ra; chất lượng tranh tụng, luận tội của kiểm sát viên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, còn xảy ra tình trạng án bị hủy, sửa.
 
    Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, năm 2024, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Long An tiếp tục triển khai, thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Trung ương về công tác cải cách tư pháp và việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp, cải cách tư pháp. Tham gia xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cải cách tư pháp. Tăng cường công tác giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội... 
 
    Triển khai, quán triệt, thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; nâng hiệu quả việc áp dụng pháp luật, đẩy mạnh tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên rà soát, tham mưu HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật, ban hành văn bản mới thay thế các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh yêu cầu các cơ quan tư pháp tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; thực hiện quyết liệt các giải pháp kéo giảm tình hình vi phạm và tội phạm liên quan đến ma túy, buôn lậu qua biên giới; nâng chất lượng công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, khắc phục án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán cũng như công tác phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các vụ việc, vụ án, trong hoạt động giám định tư pháp...
 
    Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các chủ trương, nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự ủng hộ, đồng thuận xã hội và tham gia của Nhân dân, tổ chức vào các công tác này.
 
    Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy của các cơ quan bảo vệ pháp luật theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tư pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính tư pháp.
P.V
.