Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ Năm, 11/01/2024, 09:41 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, công tác cải cách tư pháp ở địa phương tiếp tục được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm chương trình công tác. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết số 27-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 

    Các cơ quan tư pháp và cơ quan liên quan đã triển khai thực hiện hiệu quả trên các lĩnh vực công tác, nghiệp vụ, tổ chức bộ máy của các đơn vị tiếp tục được kiện toàn. Không có trường hợp phê chuẩn khởi tố oan, sai, bắt tạm giữ, tạm giam thiếu căn cứ hoặc đình chỉ do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm hoặc tòa tuyên không phạm tội. Trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung, kháng cáo, kháng nghị giảm, đơn, thư khiếu kiện tư pháp ít. Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự của Tòa án nhân dân hai cấp luôn bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Các cơ quan tư pháp đã phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là trong công tác giải quyết các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kết luận Hội nghị
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kết luận Hội nghị
    Các tổ chức bổ trợ tư pháp hoạt động ngày càng hiệu quả, thể hiện vai trò tích cực. Công tác luật sư có nhiều đổi mới. Các cơ quan chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trọng tâm là công tác giám định, định giá, công chức, luật sư..., góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp và nhiệm vụ chính trị được giao.
 
    Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong năm 2023 cũng như thời gian qua; nêu ra các nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế đó và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, khắc phục. 
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm mà Cơ quan thường trực đã tổng hợp trong Dự thảo Báo cáo. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan tư pháp tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, bảo đảm thống nhất quan điểm, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử; Cục Thi hành án dân sự tỉnh rà soát lại các vụ việc tồn đọng, kéo dài để có biện xử lý dứt điểm, đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật; Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo nghiên cứu mô hình giao ban các cơ quan tố tụng cấp huyện phù hợp với quy định của Đảng.
 Đoàn Thị Thanh Hoan 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.