Bắc Kạn: Chú trọng công tác cải cách tư pháp trong các cơ quan tư pháp

Chủ Nhật, 22/10/2023, 04:56 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã lãnh đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tình hình kết quả thực hiện Kết luận số 60-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết án dân sự, hành chính; chỉ đạo tổ chức Đại hội Luật gia các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; chỉ đạo tổng kết 15 năm thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh; tiến hành 03 cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ngân Sơn, Na Rì và Chợ Mới về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp.
   
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Kạn kết luận kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì (tháng 5/2023)
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Kạn kết luận kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì (tháng 5/2023)
    Sở Tư pháp thẩm định 05 đề nghị xây dựng nghị quyết và 40 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu ban hành văn bản thực hiện quy trình bổ nhiệm giám định tư pháp và công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh; tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”; tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; tổ chức 01 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác giám định tư pháp; 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường Nhà nước; ban hành báo cáo đánh giá chất lượng hoạt động của cá nhân, tổ chức giám định tư pháp; kết quả tham mưu chỉ đạo rà soát, kiện toàn, bổ sung người giám định tư pháp đối với các lĩnh vực còn thiếu trên địa bàn tỉnh; cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 3.192 trường hợp; thực hiện bán đấu giá thành 62/90 cuộc; công chứng, chứng thực 19.615 việc; tiếp nhận và thực hiện 313 vụ việc theo đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia góp ý xây dựng đối với các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là văn bản hướng dẫn thi hành các bộ luật về tố tụng; tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp thường xuyên được kiện toàn, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh được quan tâm; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ quản lý và chức danh tư pháp thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành và địa phương.
 
    Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã, thị  trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 tại 33 xã; nghiệm thu, bàn giao các gói thầu mua sắm, lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh cho các Nhà tạm giữ công an các huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn và Pác Nặm; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bạch Thông; bàn giao, đưa vào sử dụng gói thầu sữa chữa trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ngân Sơn và thành phố Bắc Kạn; thực hiện mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc tại hội trường xét xử, các phòng làm việc của Tòa án nhân dân hai cấp; tiếp tục thực hiện các thủ tục đề nghị xây dựng mới trụ sở làm việc cho một số tòa án nhân dân cấp huyện.
 
    Các cơ quan tư pháp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc, duy trì và sử dụng thường xuyên phần mềm quản lý hồ sơ, văn bản trong xử lý công việc; ứng dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông, phần mềm dịch vụ công trực tuyến nhằm hiện đại hóa trong giải quyết thủ tục hành chính tư pháp; duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả Trang Thông tin điện tử để theo dõi, cập nhật kịp thời thông tin hoạt động của ngành.
 
    Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hai cấp phối hợp tổ chức 145 phiên tòa rút kinh nghiệm nằm nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; trong đó, có 35 phiên tòa hình sự thực hiện số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. Tòa án nhân dân hai cấp thực hiện công khai 354 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án theo quy định.
Tuệ Minh
.