Quảng Ninh: Một số kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024

Thứ Năm, 27/06/2024, 13:37 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp đạt kết quả nổi bật, trong đó có nhiều kết quả vượt chỉ tiêu so với nhiệm vụ đề ra đầu năm.
 
    Các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan trong khối nội chính tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung xây dựng phát triển khu vực biên giới với kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh trong sạch vững mạnh, toàn diện; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung xử lý, giải quyết có hiệu quả những hạn chế bất cập, yếu kém, vấn đề còn tồn đọng, kéo dài được chỉ ra qua thanh tra, kiểm tra với tinh thần quyết tâm, quyết liệt.
 
Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 của Tỉnh ủy Quảng Ninh
Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 của Tỉnh ủy Quảng Ninh
    Công tác quốc phòng quân sự địa phương được chú trọng toàn diện, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, giữ vững khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển. Công tác đảm bảo an ninh trật tự có nhiều đổi mới, góp phần kéo giảm được tội phạm. Số vụ vi phạm pháp luật hình sự, đặc biệt là số vụ trọng án giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2023. Số xã, phường và huyện sạch ma túy trên địa bàn tăng nhanh với 44 xã, phường, thị trấn. Mô hình an ninh cơ sở khẳng định được hiệu quả và đang tiếp tục được nhân rộng.
 
    Các cơ quan chức năng trong khối Nội chính đã gắn chặt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong đó, thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 23 của Tỉnh ủy. Gắn công tác cải cách tư pháp với cải cách hành chính và xây dựng chính quyền địa phương đạt kết quả rõ nét; quyết liệt chỉ đạo phòng, chống đánh bắt khai thác thủy sản không khai báo, không tuân thủ IUU; chú trọng công tác bảo đảm an ninh cơ sở, xây dựng mô hình an ninh cơ sở vững chắc; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, không để nảy sinh những vấn đề phức tạp trên biên giới.
 
    Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn trọng yếu, chiến lược, nhất là khu vực biên giới, trên biển đảo, địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp; tăng cường đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh con người, xã hội; an ninh tôn giáo; bảo vệ bí mật Nhà nước, đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng. Kiên quyết loại trừ các yếu tố từ bên trong; ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, gian lận thương mại cả trên bộ, trên biển; tăng cường phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống tai nạn thương tích. Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xác minh vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.
 
    Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 902 tổ chức đảng và 3.686 đảng viên; giám sát đối với 618 tổ chức Đảng và 2.168 đảng viên; thi hành kỷ luật Đảng 212 đảng viên, 3 tổ chức Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 66 đảng viên, 6 tổ chức Đảng. Thanh tra tỉnh, cơ quan Thanh tra cấp huyện đã triển khai 84 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 44 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 40 cuộc thanh tra đột xuất. Kết quả đã ban hành kết luận 49 cuộc thanh tra. Qua kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước trên 1,8 tỷ đồng; kiến nghị giảm trừ quyết toán gần 470 triệu đồng; kiến nghị khác về tiền 373,86 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với 34 tập thể, 25 cá nhân; kiến nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động đầu tư 2 dự án. Thanh tra tỉnh và thanh tra các đơn vị đã triển khai 21 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm. Đến nay đã ban hành kết luận 3 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị các đơn vị khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và tổ chức thực hiện Luật PCTN; yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung kiến nghị về công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 10 tập thể, 8 cá nhân.
                                                                                     Minh Châu
.