Thái Bình: Triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đối với Đảng ủy Sở Tư pháp

Thứ Ba, 21/05/2024, 10:56 [GMT+7]
    Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Bình vừa tổ chức triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đối với Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh. Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị.
  
Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị (ảnh Báo Thái Bình)
Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị (ảnh Báo Thái Bình)
    Theo Kế hoạch, thời điểm kiểm tra tính từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/12/2023. Thông qua cuộc kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của Đảng ủy Sở Tư pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tư pháp; trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời, đề xuất các giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Để cuộc kiểm tra bảo đảm chất lượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đề nghị Đảng ủy Sở Tư pháp nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ báo cáo, các hồ sơ, tài liệu liên quan, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan phối hợp thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, quá trình kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, khách quan, nghiêm túc, công tâm, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Trong quá trình kiểm tra cần lưu ý không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Theo Kế hoạch, cuộc kiểm tra hoàn thành trong tháng 5/2024.
                                                                           Nguyễn Thị Khánh
                                                               (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
.