Tên văn bản:

Quy định số 211-QĐ/TW ngày 25/12/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 

Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị
Số/Ký hiệu: 211-QĐ/TW
Ngày ban hành: 25/12/2019
Trích yếu nội dung:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 

Người ký: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Loại văn bản: Quy định
Tệp toàn văn:

Toàn văn Quy định số 211-QĐ/TW ngày 25/12/2019 tại đây

 

;
.