Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và các vụ, đơn vị chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ Sáu, 21/06/2024, 19:29 [GMT+7]
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Ban chúc mừng Tạp chí Nội chính
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Ban chúc mừng Tạp chí Nội chính
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính

 Các Vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính

Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc
Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc
Vụ Pháp luật
Vụ Pháp luật
Vụ Nghiên cứu tổng hợp
Vụ Nghiên cứu tổng hợp 
Vụ Cơ quan nội chính
Vụ Cơ quan nội chính
Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chúc mừng
Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Cải cách tư pháp
Vụ Cải cách tư pháp

 Đặng Phước - Anh Hưng

.