Long An: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024

Thứ Tư, 19/06/2024, 00:49 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, khá toàn diện trên các lĩnh vực.
 
    Theo đó, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai, phổ biến ở cơ quan, đơn vị, địa phương với nhiều hình thức phù hợp, thường xuyên cập nhật, đăng tải tin, ảnh, bài viết trên các phương tiện thông tin, trang thông tin điện tử, qua đó kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành, địa phương. Các văn bản ban hành đều bảo đảm chất lượng, khả thi, phù hợp quy định; gắn công tác xây dựng văn bản với công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, áp dụng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.
 
Ban Nội Chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh Long An tổ chức họp Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh
Ban Nội Chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh Long An tổ chức họp Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh
    Công an tỉnh chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị, kế hoạch về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2024 và triển khai các đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh phối hợp tốt Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh chú trọng tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác điều tra, thụ lý án; thường xuyên trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình phối hợp.
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 83,01%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, làm rõ đạt 95,3%. Đối với công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh phối hợp điều tra viên nắm và phân loại, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm, lập hồ sơ tin báo theo quy định. Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nâng cao chất lượng trong việc ban hành, phê chuẩn các lệnh, quyết định bắt, giam giữ, truy tố.
 
    Toàn tỉnh thụ lý 12.464 vụ án các loại, giải quyết 6.272 vụ, đạt 50,23% tổng số án thụ lý, so cùng kỳ thụ lý tăng 786 vụ, giải quyết tăng 1.232 vụ. Đặc biệt, Tòa án nhân dân 2 cấp phối hợp tốt Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh tổ chức thực hiện tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm với 89 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng, đối đáp tại phiên tòa, chất lượng công tác xét xử.
 
    Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp, nhất là triển khai, thực hiện Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược CCTP; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Thi hành án; bảo đảm hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành và xử lý vi phạm hành chính đúng quy định của pháp luật, chất lượng ngày càng nâng cao, không để xảy ra oan sai, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
 
    Tiếp tục thực hiện nghiêm Chương trình số 33-CTr/TU, ngày 01/3/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, cán bộ có chức danh tư pháp; thực hiện hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; không để xảy ra án oan sai, hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy, cải sửa và trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhất là xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định các vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế, đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự đối với các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.
                                                                                                P.V
.