Vĩnh Phúc: Giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 5/2023

Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa tổ chức giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2023. Đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
.
.
.