Quảng Nam: Một số kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2024

Thứ Tư, 03/07/2024, 13:41 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan khối nội chính tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh quốc gia, chủ quyền biên giới lãnh thổ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các đoàn khách, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại trên địa bàn tỉnh. 
 
Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 tỉnh Quảng Nam
Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 tỉnh Quảng Nam
    Công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng, bổ trợ tư pháp trong hoạt động điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án điểm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Kết quả, đã điều tra, làm rõ 389/532 vụ phạm pháp hình sự. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định; kiểm sát chặt chẽ các vụ án mới khởi tố; thường xuyên kiểm sát công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý nhiều vụ án, vụ việc các loại, đã giải quyết 3.392/6.146 số vụ án, vụ việc. Công tác thi hành án dân sự tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, đồng bộ, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư của công dân được chú trọng; các vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người được tập trung chỉ đạo giải quyết, không để phát sinh thành điểm nóng; ngành Thanh tra đã kết luận thanh tra 84 cuộc, kết quả kiến nghị xử lý về kinh tế và thu hồi nộp ngân sách nhà nước 9,5 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 90 tập thể, 183 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 03 vụ việc để giải quyết theo quy định.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp ủy tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí thực hiện nghiêm. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tiếp tục đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả, bảo đảm theo quy định; Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tích cực chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã phát huy hiệu quả cơ chế làm việc tập thể, duy trì thường xuyên các Cuộc họp thường kỳ, Phiên họp định kỳ của Thường trực Ban Chỉ đạo và của Ban Chỉ đạo; theo dõi, chỉ đạo đối với 15 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, thống nhất đưa 01 vụ án, 01 vụ việc ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo. Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tích cực chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
 
    Qua thanh tra tại 204 đơn vị, Thanh tra Quảng Nam đã phát hiện sai phạm hơn 14 tỷ đồng và 2.523,4 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 90 tập thể, 183 cá nhân; chuyển thông tin vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 3 trường hợp.
 
    Cùng với đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh có bước phục hồi nhẹ (kinh tế tăng trưởng dương 2,7%); hầu hết lĩnh vực đều có sự tăng trưởng so với thời điểm cùng kỳ đã giúp cho tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống của người dân có sự cải thiện hơn.
                                                                                          Quỳnh Trang
.