Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa: Giao ban công tác nội chính, tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 22/04/2024, 14:53 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) với văn phòng cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Ngọc Chiến, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, quý I/2024, văn phòng cấp ủy cấp huyện của tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, tư pháp và PCTNTC. Nổi bật là, đã tham mưu quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; các văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh về công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu thể chế hóa cụ thể thành các văn bản của địa phương, của Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính, tư pháp và PCTNTC.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Bên cạnh đó, văn phòng cấp ủy còn làm tốt công tác tham mưu người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; nhiều vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp đã được tập trung giải quyết, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp. Công tác phối hợp của văn phòng cấp ủy với các ban, các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác nội chính, tư pháp và PCTNTC của các huyện, thị xã, thành phố trong quý I/2024. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố cần có những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy về nội chính, tư pháp và PCTNTC; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của văn phòng cấp ủy cấp huyện về công tác nội chính, tư pháp và PCTNTC; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai các chủ trương, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, tư pháp, PCTNTC.
 
    Tiếp tục duy trì chế độ giao ban công tác nội chính hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, năm; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình nhân dân để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, phức tạp, kéo dài.
 
    Cấp ủy và đồng chí Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, lĩnh vực có nhiều đơn thư phản ánh; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực nếu được phát hiện; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cơ quan tư pháp; củng cố tổ chức bộ máy, bảo đảm các điều kiện để các cơ quan tư pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.
Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa
 
.