Đồng Tháp: Nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Thứ Tư, 15/05/2024, 07:51 [GMT+7]
    Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
    Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo vệ an toàn đường biên, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới; chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, không để hình thành điểm nóng, phức tạp. Các cơ quan nội chính đã phát huy vai trò tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, các tụ điểm tập trung đông người tham gia sinh hoạt “Đạo lạ”, sinh hoạt tôn giáo trái phép.
 
Toàn cảnh Phiên họp Ban Chỉ đạo về PCTNTC Quý 1 năm 2024
Toàn cảnh Phiên họp Ban Chỉ đạo về PCTNTC Quý 1 năm 2024
    Các ngành tư pháp chủ động phối hợp trong giải quyết án, tập trung điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án trọng điểm, án điểm, dư luận xã hội quan tâm. Kết quả, đã điều tra, khám phá đạt 96,77% tội phạm về trật tự xã hội. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp giải quyết các án trọng điểm đạt 10,5%; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm hình sự, dân sự đạt 100%, tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đạt 100%. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 7.025 vụ việc các loại, đã giải quyết 2.692 vụ việc (đạt tỷ lệ 38,32%). Công tác thi hành án dân sự tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, đồng bộ, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả đã thi hành xong là 5.146 việc (đạt 50,87%), thi hành xong hơn 287 tỷ đồng (đạt 13,96%). 
 
    Ngành Thanh tra đã kết luận thanh tra 13/42 cuộc, kết quả kiến nghị xử lý về kinh tế và thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 70 triệu đồng, 06 kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 tổ chức.
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Kịp thời giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 02 công dân, qua buổi tiếp xúc, đã giao các ngành chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trong đó có 01 trường hợp được giải quyết theo nguyện vọng của công dân. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận, phân loại xử lý 177 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy (89 đơn khiếu nại, 08 đơn tố cáo, 80 đơn kiến nghị, phản ánh); nắm tình hình 05 nội dung đơn, thư và tiến độ các vụ việc sau tiếp dân. 
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp ủy tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí thực hiện nghiêm. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nền nếp, hiệu quả, bảo đảm theo quy định, nhất là quan tâm lãnh đạo các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo xử lý (07 vụ án, 04 vụ việc tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm), kết thúc chỉ đạo 01 vụ án, các cơ quan chức năng đang xử lý 06 vụ án, 04 vụ việc.
 
    Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, một số loại tội phạm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, nhất là tội phạm lừa đảo qua mạng, mua, bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng số lượng lớn, công tác phối hợp trong quản lý các tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng cá nhân có lúc chưa hiệu quả; vẫn còn tình trạng tập trung khiếu nại đông người, mặc dù vụ việc đã được các cơ quan thẩm quyền giải quyết đúng theo quy định; một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc theo thẩm quyền; công tác giám định còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ việc.
 
    Trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực tuyến biên giới và trong nội địa; thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất của các cơ quan tư pháp, nhất là phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chú trọng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. 
Yến Ngọc
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp)
.