Bình Định: Phổ biến, quán triệt Quy định số 132-QĐ/TW và Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thứ Năm, 06/06/2024, 11:39 [GMT+7]
    Sáng ngày 05/6/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và các kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 11 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 
Quang cảnh Hội nghị (Ảnh N.H)
Quang cảnh Hội nghị (Ảnh N.H)
    Cùng tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy... 
 
    Tại Hội nghị, đồng chí Trần Cang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phổ biến những nội dung trọng tâm Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 20/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, quán triệt sâu sắc các nguyên tắc, nội dung và phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án; nêu rõ 28 biểu hiện, hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án; xác định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án; quy định về xử lý các hành vi vi phạm và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng, lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm.
 
Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC  tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: L.H)
Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: L.H)
    Đồng chí Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phổ biến những nội dung cốt lõi và làm rõ những điểm mới của Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, triển khai Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 02/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Quy định số 114-QĐ/TW (thay thế Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền) quy định cụ thể các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn; chạy chức, chạy quyền và các hành vi tiêu cực khác trong công tác cán bộ; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai phổ biến các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Chính trị, trong đó có Quy định số 132-QĐ/TW và Quy định số 114-QĐ/TW. Đồng chí yêu cầu, sau Hội nghị này, các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai sâu rộng, tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc những nguyên tắc, nội dung cơ bản của các quy định này; tự soi, tự sửa, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc. Chú trọng tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên, giám định viên và các cơ quan tham mưu, giúp việc trong công tác cán bộ.
 
    Các cấp, các ngành triển khai rà soát các quy chế, quy định, quy trình để kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định hiện hành; rà soát, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định, quy trình về công tác cán bộ, nhất là quy định không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan và đề xuất thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, địa bàn, lĩnh vực phù hợp theo quy định. 
 
    Mỗi cán bộ, đảng viên phải cam kết, tu dưỡng phấn đấu rèn luyện trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm tốt vai trò tham mưu, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện; định kỳ thực hiện sơ kết, tổng kết theo quy định.
                                                                                                                      Kiều Oanh 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định)
.