Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2024

Thứ Năm, 30/05/2024, 07:48 [GMT+7]
    Vừa qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức họp giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2024. Đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Cuộc họp. 
 
    Theo báo cáo tại Cuộc họp, tháng 5/2024, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban; phối hợp thường xuyên với các cơ quan, đơn vị theo Quy chế số 20-QC/TU, ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, cơ quan chủ trì Đề án số 16 và các văn bản của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Trong tháng, Ban đã trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; báo cáo về tình hình, kết quả công tác giáo dục liêm chính theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 15/4/2024 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục liêm chính”; báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 4/2024 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.
 
    Chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Nghị quyết liên ngành trong công tác phát hiện, chuyển giao tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thông báo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 
 
    Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu chuẩn bị các điều kiện phục vụ phiên tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; tham gia tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh và của Ban; tiếp nhận, xử lý 22/22 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; báo cáo kết quả theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết đơn, thư được Thường trực, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc tháng 5/2024.
 
    Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu tổ chức Phiên họp thường kỳ thứ 13 của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; hoàn thiện tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản sau Phiên họp; tham mưu tổ chức công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo đối với Ban Thường vụ Thành ủy Lào Cai về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiện toàn Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; ban hành công văn triển khai báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025... 
 
    Về phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2024, lãnh đạo Ban yêu cầu cán bộ, công chức thuộc Ban tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024 của Ban về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tổng hợp báo cáo và chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 5/2024; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024. 
 
    Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu chuẩn bị các điều kiện phục vụ phiên tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; tiếp nhận, phân loại, tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo quy định; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và cơ quan chủ trì Đề án số 16; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh theo kế hoạch. 
Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.