Ngày làm việc thứ hai Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thứ Ba, 16/05/2023, 19:09 [GMT+7]
    Văn Phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông cáo số 6797-CV/VPTW ngày 16/5 về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
 
    Theo đó, ngày làm việc thứ hai của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.
 
Ngày làm việc thứ hai Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Ngày làm việc thứ hai Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
    Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khoá XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.
                                                                                                     P.V
.