Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp thường xuyên 746 lượt/1.882 lượt công dân đến trình bày 704 vụ việc

Thứ Bảy, 06/05/2023, 06:41 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, Ban Tiếp công dân Trung ương đã ban hành nhiều văn bản tăng cường công tác tiếp công dân, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, bảo vệ và chủ động liên hệ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có công dân khiếu kiện đông người, phức tạp tại Thủ đô Hà Nội, đề nghị cử tổ công tác phối hợp, vận động công dân trở về địa phương, đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và các kỳ họp bất thường của Quốc hội khoá XV. 
 
Ban Tiếp công dân Trung ương  tăng cường công tác tiếp công dân
Ban Tiếp công dân Trung ương tăng cường công tác tiếp công dân
    Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp thường xuyên 746 lượt với 1.882 lượt công dân đến trình bày 704 vụ việc. So với cùng kỳ năm 2022, số lượt tiếp tăng 71,5% (746/435), số lượt người tăng 89,5% (1.882/993), số vụ việc tăng 63% (704/432) và số lượt đoàn đông người tăng 23% (58/47). Trụ sở đã phát hành 389 văn bản hướng dẫn công dân và 66 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Riêng Thanh tra Chính phủ tiếp thường xuyên 517 lượt, 1.428 lượt công dân được tiếp với 492 vụ việc.
 
    Ban Tiếp công dân Trung ương đã xử lý 2.756/3.092 đơn phải xử lý, trong đó có 823 đơn được hướng dẫn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc đề xuất chuyển đến các cục, vụ để kiểm tra, rà soát (chiếm khoảng 29,9%) và 1.933 đơn được phân loại, xử lý. So với cùng kỳ năm 2022, số đơn đã xử lý tăng 103% (2.756/1.355), số đơn đủ điều kiện xử lý tăng 13,5% (823/725). Qua xử lý đơn, đã báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đối với 12 vụ việc; phát hành 746 văn bản hướng dẫn, 65 văn bản chuyển đơn.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp tục tập trung cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư tại trụ sở, đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp của Trung ương, Quốc hội và ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, ngày Giỗ Tổ (10/3 Âm lịch). Phối hợp chặt chẽ giữa Trụ sở Tiếp công dân Trung ương với địa phương để nắm tình hình khiếu kiện của công dân, tuyên truyền, vận động công dân trở về địa phương đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự.
                                                                                             P.V
.