Cuộc họp xây dựng phần mềm "Hệ thống thu thập, phân tích và giám sát thông tin thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên không gian mạng"

Thứ Ba, 09/05/2023, 19:45 [GMT+7]
Quang cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu

 Các đồng chí tham dự Cuộc họp

 Đặng Phước

.