Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Một số kết quả công tác thanh tra quý I/2023

Thứ Năm, 04/05/2023, 18:29 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bám sát nhiệm vụ công tác trọng tâm của bộ, định hướng công tác thanh tra năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.
 
    Thanh tra Bộ chủ động trong bố trí các nguồn lực, tập trung tốt cho công tác chuẩn bị để đảm bảo triển khai đúng tiến độ các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra cũng như các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ban hành 01 kết luận thanh tra hành chính đối với 01 cuộc thanh tra tiến hành trong năm 2022 về công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính; công tác thi đua khen thưởng; việc chấp hành quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Viện Chiến lược và Phát triển, giai đoạn năm 2020-2021. Qua thanh tra, đã yêu cầu đối tượng thanh tra xuất toán, thu hồi và giảm trừ khi thanh, quyết toán với tổng số tiền 184,8 triệu đồng, trong đó thu hồi về ngân sách Trung ương là 32,9 triệu đồng, giảm trừ khi quyết toán là 151,9 triệu đồng.
 
Theo Kế hoạch Thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023, Bộ sẽ chủ trì 13 cuộc thanh tra, kiểm tra, liên quan đến việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, đầu tư tại một số địa phương
Theo Kế hoạch Thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023, Bộ sẽ chủ trì 13 cuộc thanh tra, kiểm tra, liên quan đến việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, đầu tư tại một số địa phương
    Thanh tra Bộ đang thực hiện công tác chuẩn bị đối với 03 cuộc thanh tra chuyên ngành tại tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang và Bạc Liêu để tiến hành trong thời gian tới theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Ban hành 03 kết luận thanh tra đối với 03 cuộc thanh tra thực hiện trong năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng, Hòa Bình và Bình Định; 01 kết luận kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ và kêu gọi tài trợ từ nước ngoài của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, giai đoạn từ 01/01/2018 đến 30/6/2022. Số tổ chức, cá nhân được thanh tra tại 03 tỉnh (Cao Bằng, Hòa Bình và Bình Định) đối với 188 dự án, trong đó có 85 dự án đầu tư công và 103 dự án đầu tư theo Luật Đầu tư. Số tổ chức, cá nhân được kiểm tra là 35 tổ chức đối với 92 dự án (trong đó có 22 dự án ODA và 70 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài).
 
    Qua thanh tra, đã yêu cầu đối tượng thanh tra xuất toán, thu hồi và giảm trừ khi thanh, quyết toán với tổng số tiền là 29,6 tỷ đồng, trong đó: Thu về ngân sách Trung ương là 1,12 tỷ đồng, thu hồi về ngân sách địa phương là 0,05 tỷ đồng, giảm trừ khi thanh, quyết toán là 11,52 tỷ đồng, xử lý khác về mặt kinh tế 16,91 tỷ đồng. Ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức với số tiền trên 60 triệu đồng.
 
    Theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì 13 cuộc thanh tra, kiểm tra, đó là: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2021-2022 và thời kỳ trước có liên quan, việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2020-2022 tại các tỉnh: Kiên Giang, Đồng Nai, Bạc Liêu, Hậu Giang, Hà Nam, Yên Bái, Thái Nguyên, An Giang, Gia Lai, Ninh Thuận. Thanh tra công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021-2022 tại Cục Thống kê tỉnh Sơn La và tại Cục Thống kê tỉnh Bình Định. Ngoài ra, Thanh tra Bộ còn thực hiện kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
                                                                         Văn Hiếu
.