Lào Cai: Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Thứ Ba, 16/05/2023, 07:45 [GMT+7]
    Vừa qua Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức họp thường kỳ lần 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận thông qua kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2023 của Ban Chỉ đạo.
 
    Trong tháng 4/2023, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo. 
 
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại Cuộc họp của Ban Chỉ đạo
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại Cuộc họp của Ban Chỉ đạo
    Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ và đạt một số kết quả tích cực, nổi bật là: (1) Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường thực hiện; (2) Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xác minh, điều tra, truy tố các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan chức năng tích cực thực hiện đảm bảo tiến độ; (3) Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp của cơ quan nhà nước tiếp tục được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả cao.
 
    Các cơ quan chức năng đã thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; tập trung xác minh, điều tra, 11 vụ việc, vụ án về tham nhũng, tiêu cực. Trong tháng đã kết thúc xác minh 02 vụ việc (chuyển khởi tố điều tra 01 vụ, chuyển xử lý hành chính 01 vụ); kết thúc điều tra bổ sung, chuyển Viện kiểm sát truy tố 01 vụ án. Qúa trình xác minh, điều tra vụ án được các cơ quan tố tụng thực hiện đảm bảo theo quy định pháp luật. 
 
    Về nhiệm công tác tháng 5/2023, Ban Chỉ đạo tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023 và Thông báo kết luận số 60-TB/BCĐ ngày 07/4/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tại Phiên họp lần thứ 4; trong đó, Thường trực Ban Chỉ đạo, các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tập trung đôn đốc, chỉ đạo ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương được giao quản lý, phụ trách thực hiện một số nội dung sau: (1) Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng và Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, truy tố, xét xử đối với các vụ việc, vụ án về tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; (2) Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, tăng cường thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực; chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Kế hoạch 203-KH/TU ngày 25/4/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội; phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực; thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số, cải cách hành chính năm 2023, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; (3) Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ khác về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
                                                                                               Hoàng Huy 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.