Hà Giang: Ký kết Quy chế phối hợp thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 15/05/2023, 20:15 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang vừa tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 
 
    Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan, tổ chức Đảng đã chủ động cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong giải quyết công việc. Góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; đảm bảo thống nhất quan điểm, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử trong giải quyết vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh không để bị động, bất ngờ; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
 
Các đại biểu tham dự Lễ ký kết Quy chế
Các đại biểu tham dự Lễ ký kết Quy chế
    Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc; tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, công tác kiểm tra, giám sát, văn bản chỉ đạo về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quyết định đưa các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; phối hợp kiểm tra, giám sát, khảo sát 5 cuộc; công tác trao đổi thông tin 2 chiều được thực hiện thường xuyên. Qua đó, chất lượng công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên. 
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, công tác trao đổi thông tin giữa các cơ quan có lúc, có nơi chưa kịp thời, thiếu tính thống nhất trong tham mưu nên chất lượng hoạt động chưa như mong muốn. Việc phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan còn chưa thường xuyên.
 
    Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, thực hiện các quy chế phối hợp, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; các cơ quan, đơn vị chủ động trao đổi thông tin, tài liệu trong giải quyết công việc, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo thống nhất quan điểm, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử trong giải quyết các vụ án, vụ việc; ít có đơn, thư vượt cấp. Các địa phương đã chủ động, tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ, bên cạnh kết quả đạt được, năng lực của lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn nhiều hạn chế, một số địa phương lúng túng trong giải quyết các vụ việc. 
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt các nội dung đã ký kết; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ làm việc trong những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; theo dõi, nắm bắt tình hình, chỉ đạo, xác minh, kiểm tra, giám sát khi có thông tin, dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, tránh để oan sai. 
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp đầy đủ thông tin báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, xử lý kịp thời các vụ việc. Các cơ quan, đơn vị phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền, giải quyết nhanh các vụ án, vụ việc, đảm bảo ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
                                                                                                 P.V
.