Ban Nội chính Trung ương: Công bố Quyết định Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và Phó Vụ trưởng Vụ nghiên cứu tổng hợp

Thứ Tư, 10/05/2023, 18:59 [GMT+7]
Quang cảnh buổi Lễ
Quang cảnh buổi Lễ
Các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Giáp và đồng chí Lê Văn Hạnh
Các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Giáp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và đồng chí Lê Văn Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ nghiên cứu tổng hợp, kiêm giúp việc đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ

 Một số hình ảnh tại buổi Lễ

 Đặng Phước

.