Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

Thứ Bảy, 13/05/2023, 18:14 [GMT+7]
    Chiều 12/5, nhân kỷ niệm 155 năm Ngày sinh bà Hoàng Thị Loan và kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An; tham dự có đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
 
    Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An
    Trong không khí thiêng liêng, thành kính, đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa kiệt xuất, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và Nhân dân trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, Ban Nội chính Trung ương thể hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng, cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Thời gian qua, Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, chủ động, sâu sát, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét, để lại nhiều dấu ấn, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. 
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Trong giờ phút thiêng liêng, đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn đại biểu nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII  của Đảng, đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
    Trước đó, đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn đại biểu Ban Nội chính Trung ương, tỉnh Nghệ An đã về dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
                                                                                       P.V
.