Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo và Thường trực Tổ biên tập xây dựng Đề án "Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản"

Thứ Năm, 11/05/2023, 15:31 [GMT+7]
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW phát biểu kết luận cuộc họp
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW phát biểu kết luận cuộc họp
Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập trình bày báo cáo tiến độ
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập trình bày báo cáo tiến độ 

 Các đại biểu dự cuộc họp

 Đại biểu phát biểu tại cuộc họp

 Tạ Anh Hưng

.