Ban Nội chính Trung ương làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 10/05/2023, 16:43 [GMT+7]
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin kết quả Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin kết quả Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trả lời các câu hỏi của phóng viên
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trả lời các câu hỏi của phóng viên

 Một số hình ảnh tại buổi làm việc

 

 Đặng Phước

.