Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban chủ trì Cuộc họp Hội đồng Khoa học cơ quan

Thứ Ba, 16/05/2023, 19:07 [GMT+7]
    Chiều 16/5, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan chủ trì Cuộc họp Hội đồng Khoa học Ban Nội chính Trung ương để xét chọn đề tài, đề án đăng ký nghiên cứu khoa học năm 2024.
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
    Thực hiện Kế hoạch công tác của Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và đánh giá về tính cấp thiết, phương pháp nghiên cứu, cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, một số nội dung nghiên cứu của 02 đề án, 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và 03 đề án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được các đơn vị Ban Nội chính Trung ương đăng ký nghiên cứu năm 2024. Sau khi xem xét, các thành viên Hội đồng Khoa học cơ quan thống nhất lựa chọn 02 đề tài, đề án nghiên cứu cấp bộ và 03 đề án nghiên cứu cấp cơ sở đăng ký với Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương.
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hôi đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hôi đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Cuộc họp
    Phát biểu tại Cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên và kết quả hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan; tuy công việc chuyên môn nhiều, chiếm phần lớn thời gian làm việc, lực lượng nghiên cứu còn mỏng, song các thành viên Hội đồng đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu của Hội đồng Khoa học cơ quan nói riêng và Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương nói chung.
 
    Ngoài 03 đề án nghiên cứu cấp cở sở, Hội đồng khoa học đã lựa chọn 02 đề tài, đề án cấp bộ có tính khả thi, thiết thực cho hoạt động của Ban Nội chính Trung ương để nghiên cứu trong năm 2024 là; (1) Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) - Những vấn đề đặt ra và kiến nghị, đề xuất; (2) Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Những vấn đề đặt ra và kiến nghị, đề xuất.
Tạ Anh Hưng
.