Họp Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

Thứ Năm, 11/05/2023, 21:11 [GMT+7]
    Sáng 11/5/2023, Thường trực Ban Chỉ đạo và Thường trực Tổ biên tập xây dựng Đề án “Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản” đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW; Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
 
    Tham dự Cuộc họp có các đồng chí: Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ biên tập thuộc các cơ quan; Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thanh tra Chính phủ.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW phát biểu kết luận Cuộc họp
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW phát biểu kết luận Cuộc họp
    Theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, nội dung tổng kết gồm: (1) Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số số 33-CT/TW của các cấp ủy, tổ chức đảng.  (2) Đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chỉ thị số số 33-CT/TW; gồm việc xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về: Kê khai tài sản, thu nhập; quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; việc thực hiện luật hóa các nội dung về minh bạch, tài sản theo Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Việc thực hiện các chủ trương, giải pháp: Việc kê khai và công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập; việc kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm trong kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. (3) Những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW. (4) Những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nâng cao hiệu quả công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn trong thời gian tới.
 
Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW phát biểu tại Cuộc họp
    Ban Chỉ đạo giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương xây dựng Báo cáo tổng kết theo Kế hoạch. Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo tổ chức 03 Đoàn công tác do một số Thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng Đoàn để khảo sát, nắm tình hình thực hiện Chỉ thị33-CT/TW tại một số ban cán sự đảng bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. 
    
    Tại Cuộc họp, các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập đã thảo luận, cho ý kiến về việc phân công nhiệm vụ của các Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập; cách thức phối hợp triển khai công việc của Tổ Biên tập; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn. 
 
    Phát biểu tại Cuộc họp, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội Chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo và Thành viên Tổ Biên tập. Đồng chí đề nghị các Thường trực Ban Chỉ đạo và Thành viên Tổ Biên tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo thời gian, tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch đề ra.
Tạ Anh Hưng
.