Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023

Thứ Sáu, 05/05/2023, 15:51 [GMT+7]
    Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ban hành Quyết định kèm theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.
 
    Theo Kế hoạch, đối với công tác kiểm tra gồm những nội dung: (1) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật, tuân thủ quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong công tác tổ chức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng "Kho chứa LNG 1MMTPA tại Thị Vải" và một số hạng mục có liên quan tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS), Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC); (2) Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong một số lĩnh vực công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và các đơn vị thành, viên.
 
Thủ tướng chủ trì hội nghị với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty
Thủ tướng chủ trì hội nghị với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty
    Cụ thể: (1) Việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 tại Tập đoàn. (2) Việc thực hiện theo quy định của pháp luật và quyết định của chủ sở hữu về công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ của Tập đoàn. (3) Việc thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra, kiểm tra và báo cáo kiểm toán, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên. (3) Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Hàng hải Việt nam (VIMC). (4) Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển tại Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).
 
    Đối với công tác giám sát, tập trung vào các nội dung: (1) Tại các Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư - Phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Đầu tư, kinh doanh vốn Nhà nước; (2) Tại các Doanh nghiệp có vốn nhà nước: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.
                                                                         Hồng Vân
                                                            (Ban Nội chính Trung ương)
.