Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị khảo sát việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản tại tỉnh Thanh Hóa

Thứ Tư, 24/05/2023, 14:52 [GMT+7]
    Ngày 23/5, Đoàn khảo sát số 1, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản” do đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. 
 
    Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và lãnh đạo thành phố Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa.
 
Toàn cảnh buổi làm việc (ảnh Báo Thanh Hóa)
Toàn cảnh buổi làm việc (ảnh Báo Thanh Hóa)
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND cấp huyện đã ban hành 4.737 văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc kê khai, công khai và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; tổ chức 4.314 hội nghị, lớp tập huấn quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó có nội dung về công tác kê khai tài sản cho 284.884 lượt cán bộ, đảng viên; in ấn, phát hành 54.139 tài liệu, ấn phẩm để tuyên truyền, phổ biến.
 
    Từ năm 2014 đến năm 2022, tổng số lượt cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức kê khai 2.825 đơn vị; số lượt người phải kê khai 173.630 người; trong đó, số người thuộc diện cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quản lý 11.503 lượt người. Số lượt người đã thực hiện kê khai 173.072 người, đạt 99,7%. Số người chậm kê khai 558, chiếm 0,3%, do bị ốm đau, nghỉ thai sản, hoặc đi học tập, công tác trong và ngoài nước. Số lượt bản kê khai đã công khai 173.630 bản; trong đó, công khai bằng hình thức niêm yết 44.102 bản, công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp 129.528 bản; số bản kê khai chưa được công khai: Không. Số chi ủy tổ chức công khai bản kê khai tài sản trong sinh hoạt chi bộ 11.237 bản; số cấp ủy tổ chức công khai bản kê khai tài sản trong sinh hoạt cấp ủy 2.946 bản.
 
Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi làm việc (ảnh Báo Thanh Hóa)
Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi làm việc (ảnh Báo Thanh Hóa)
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trong tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo công tác xác minh theo 4 yêu cầu của Chỉ thị số 33-CT/TW đề ra như: Xác minh do có đơn tố cáo kê khai tài sản không trung thực; xác minh để có thông tin phục vụ việc bầu cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật; kiểm tra, xác minh khi có căn cứ cho rằng việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không hợp lý. Đã tiến hành xác minh 02 trường hợp có đơn tố cáo, 01 trường hợp khi có căn cứ cho rằng việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không hợp lý. Qua kiểm tra, xác minh kết luận có 02 trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, đã xử lý cách hết chức vụ trong đảng 01, khiển trách 01. Năm 2022 và 2023 đã tiến hành xác minh 215 trường hợp theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Trong đó kế hoạch xác minh năm 2023 đang tiến hành thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 5/2023 để báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh trong thời gian qua.
 
    Đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát cho rằng, những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong gần 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, cũng như những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và các bài học kinh nghiệm mà tỉnh đúc rút đã cung cấp cho Đoàn tư liệu thực tiễn quan trọng để tổng hợp, tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị đảm bảo các yêu cầu đề ra. 
                                                                                                       P.V
.