Chi bộ Vụ Nghiên cứu tổng hợp nhận Bằng khen tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 18/05/2023, 20:31 [GMT+7]
    Chiều 18/5, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, các cấp ủy đã đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy, người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị thông qua việc triệt để thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề nổi cộm của từng cơ quan, đơn vị. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được gắn với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và người lao động ở các cơ quan Trung ương. Qua hai năm thực hiện, hơn 1.500 tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đã được phát hiện, biểu dương.
 
Các tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021-2023 nhận bằng khen
Các tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021-2023 nhận bằng khen
    Bên cạnh kết quả đạt được, hiện vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở một số cấp ủy có lúc còn chưa quyết liệt, chưa kịp thời, còn hình thức, đơn điệu. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa được quan tâm xử lý. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một vài cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa rõ, chưa tạo thành tấm gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Một bộ phận cán bộ thiếu tu dưỡng, rèn luyện vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước...
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Khối đã đạt được trong thời gian qua.
 
Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương tặng Bằng khen Chi bộ Vụ Nghiên cứu tổng hợp thuộc Đảng bộ Ban Nội chính Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023
Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương tặng Bằng khen Chi bộ Vụ Nghiên cứu tổng hợp thuộc Đảng bộ Ban Nội chính Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023
    Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  đề nghị Đảng ủy Khối cần tiếp tục xác định xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên trong giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện tốt các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khoá XII và khoá XIII. Phải tạo ra một sự chuyển biến đột phá rõ nét hơn trong xây dựng Đảng về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức của cán bộ, nhất là học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt nêu gương góp phần phát triển và ngăn chặn sớm, kịp thời các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực ngay tại cơ sở, trong chi bộ, trong từng đảng viên, nhất là xây dựng những phẩm chất chính trị của đảng viên; đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Điều đó là nền tảng rất quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị, cũng như từng cơ quan ngày càng trong sạch vững mạnh.
 
    Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao bằng khen cho 50 tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023, trong đó có Chi bộ Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương.
                                                                                                     Thu Huyền
.