Thanh Hóa: Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và Liên minh Hợp tác xã

Thứ Tư, 24/05/2023, 14:47 [GMT+7]
    Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và Liên minh Hợp tác xã Thanh Hóa để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia Đoàn có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Thanh tra Công an tỉnh.
 
    Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra đã phổ biến, quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu của kế hoạch kiểm tra. Theo đó, mục đích của đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá một cách toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, đồng thời phát hiện, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân tồn tại. Từ đó, có biện pháp chủ động chấn chỉnh, khắc phục hoặc kiến nghị với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và các cơ quan liên quan có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Toàn cảnh buổi kiểm tra, đôn đốc
Toàn cảnh buổi kiểm tra, đôn đốc (ảnh Báo Thanh Hóa)
    Sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và Liên minh Hợp tác xã Thanh Hóa, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra toàn diện, khách quan kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực cũng như kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, giám sát, thanh tra kiểm toán của các cơ quan chức năng đối với đơn vị; công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực…
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và Liên minh Hợp tác xã Thanh Hóa thời gian qua. Đồng thời chia sẻ, thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều hành vi tham nhũng, tiêu cực đã bị phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn có nhiều tồn tại hạn chế, nhất là trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa hiệu quả; công tác tự thanh tra, kiểm tra, phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nhiều; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức…
 
    Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và Liên minh Hợp tác xã Thanh Hóa tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở đơn vị mình; trong đó, chú trọng tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.
                                                                                              Hoàng Hoa
.