Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên

Thứ Ba, 23/05/2023, 16:43 [GMT+7]
    Ngày 23/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên đã tổ chức Phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I và tháng 5/2023; xem xét; cho ý kiến cụ thể về các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. 
 
    Phát biểu khai mạc Phiên họp, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các Thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu và cho ý kiến bổ sung hoàn thiện báo cáo sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh quý I và đến tháng 5/2023; cho ý kiến cụ thể về các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan điều tra xem xét và cho ý kiến về các vấn đề nổi cộm xảy ra trên địa bàn thời gian qua.
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên phát biểu tại Phiên họp
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo cho rằng, công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Do đó, đề nghị cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác này, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng hành cùng Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.
 
    Theo báo cáo tại Phiên họp, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền. Kịp thời quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, sở, ban, ngành, nhất là các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố xét xử đã tích cực, chủ động, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ nhằm phát hiện các sai phạm để xử lý hiệu quả, nhất là trong giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, trong thời gian qua, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở một số cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.
                                                                                   Hồng Minh
.