Khánh Hòa: Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực tháng 4/2023

Thứ Hai, 22/05/2023, 10:12 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2023, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, biên phòng địa phương và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương năm 2023; ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chỉ đạo các cơ quan nội chính xây dựng, triển khai các mặt công tác về đảm bảo an ninh trật tự, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động của các tổ chức tôn giáo trong tình hình mới, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các đối tượng chống đối, thù địch.
 
Quang cảnh cuộc họp giao ban tháng 4/2023 của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa
Quang cảnh cuộc họp giao ban tháng 4/2023 của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan trong khối nội chính chủ động theo dõi, nắm tình hình ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ; phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường trấn áp tội phạm có tổ chức, liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, bảo kê, các đối tượng trộm cắp, cướp giật; tăng cường công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các đối tượng thù địch. Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để phát hiện, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi cộm, phức tạp như tình trạng phá rừng, vi phạm trật tự quản lý về đất đai, xây dựng.
 
    Trong tháng, cơ quan điều tra thụ lý điều tra 491 vụ/706 bị can, khởi tố mới 59 vụ/130 bị can; kết thúc điều tra 93 vụ/130 bị can. Đang điều tra 384 vụ/573 bị can. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm tra xét xử sơ thẩm 371 vụ/907 bị cáo và kiểm sát xét xử phúc thẩm 61 vụ/116 bị cáo. Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết, xét xử 375/3.666 vụ, việc. Trong đó, án hình sự 155 vụ/312 bị cáo; án dân sự 415/3.147 vụ việc; án hành chính 05/85 vụ.
 
    Toàn ngành Thanh tra tiếp tục triển khai 21 cuộc thanh tra; đã ban hành kết luận 06 cuộc, đang dự thảo kết luận thanh tra 04 cuộc và 11 cuộc đang tiến hành trong thời hạn quy định. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về tài chính với số tiền hơn 9 tỷ 349 triệu đồng và kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ 692 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 3 tỷ 657 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 10 tổ chức.
 
    Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận, xử lý 1.559 đơn. Qua phân loại có 221 đơn không đủ điều kiện xử lý; còn lại 1.338 đơn đủ điều kiện xử lý, giải quyết (267 khiếu nại, 35 tố cáo, 1.036 tranh chấp, kiến nghị, phản ánh). Trong số 55 vụ việc thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 19 vụ việc khiếu nại.
 
    Thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ, Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho chủ trương tiếp dân đối với 01 trường hợp. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp 06 lượt/06 công dân đến phản ánh, kiến nghị, phần lớn nội dung liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở.
 
    Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi việc khắc phục sai phạm trong lĩnh vực đất đai; báo cáo hướng xử lý, báo cáo xem xét xử lý đối với tổ chức, cá nhân có liên quan theo kết luận của thanh tra tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tiếp nhận và đang xử lý 05 đơn, thư tố cáo, phản ánh. Qua công tác thanh tra, tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa phát hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.
Anh Hưng
.