Sơn La: Kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 5/2023

Thứ Sáu, 09/06/2023, 09:25 [GMT+7]
    Tháng 5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La; nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Sơn La thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thông báo kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tư pháp và cải cách tư pháp đối với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Huyện ủy Bắc Yên và Sông Mã; kiểm tra quy chế phối hợp giữ Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an huyện, thành phố; tổ chức điểm “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; văn bản triển khai thực hiện hướng dẫn truyền thông về quyền con người… Các cơ quan tư pháp tham gia góp ý 04 dự thảo văn bản của Trung ương và 13 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương liên quan đến xây dựng, hoàn thiện pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng hình sự, dân sự.
 
Viện Kểm sát nhân dân tỉnh Sơn La trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Sơn La
Viện Kểm sát nhân dân tỉnh Sơn La trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Sơn La
    Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan tư pháp thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác tư pháp và cải cách tư pháp trong tình hình mới. Các cơ quan tố tụng tăng cường công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo không có án oan, không bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động tư pháp được đầu tư đồng bộ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị.
 
    Cấp ủy các cấp chỉ đạo lực lượng triển khai đồng bộ nắm bắt tình hình cơ sở, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện công tác thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng chất ma túy.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tộ phạm và kiến nghị khởi tố; thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nâng cao kỹ năng xét hỏi, tranh tụng của kiểm sát viên tại Tòa án. Qua kiểm sát đã ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục các vi phạm, kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; thông báo rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát bản án  đối với Viện kiểm sát cấp huyện… 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Sơ La đã thực hiện tốt công tác giải quyết, xét xử đảm bảo nghiêm minh, đúng hạn luật định, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự; phối hợp kịp thời, hiệu quả với các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại; đổi mới hoạt động nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp.
 
    Hoạt động của các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp và các chế định bổ trợ tư pháp được quan tâm. Trong tháng 5/2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý thực hiện đại diện, bào chữa tại Tòa án nhân dân 13 vụ, việc cho 13 đối tượng. Công chứng tỉnh Sơn la đã thực hiện được 310 việc. Các tổ chức hành nghề luật sư của tỉnh đã tham gia bào chữa 07 vụ, việc. Các tổ chức hòa giải tiếp nhận 11 vụ, việc hòa giải và đã hòa giải thành 09/11 vụ, việc, đạt tỷ lệ 82%. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện đã tổ chức được 259 cuộc tuyên truyền pháp luật với tổng số 14.075 lượt người nghe.
 
    Hợp tác quốc tế về tư pháp tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, thực hiện các quy định về tương trợ tư pháp về hình sự trong công tác điều tra, giải quyết án hình sự, truy nã tội phạm với các tỉnh Bắc Lào được  duy trì thường xuyên và có hiệu quả.
Tuệ Minh
.