Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 1188-QĐ/BNCTW, ngày 15/01/2020 về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn của Ban Nội chính Trung ương

Thứ Ba, 06/06/2023, 16:34 [GMT+7]
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyến Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị

 Đại biểu dự Hội nghị tham gia phát biểu

Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính
Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Đồng chí Tạ Văn Giang, Chánh Văn phòng Ban
Đồng chí Tạ Văn Giang, Chánh Văn phòng Ban
Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc
Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc
Đồng chí Vũ Huy Thường, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính
Đồng chí Vũ Huy Thường, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính
Đồng chí Nguyễn Uyên Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật
Đồng chí Nguyễn Uyên Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật
Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Trương Thị Văn, Phó tổng Biên tập Tạp chí Nội chính
Đồng chí Trương Thị Văn, Phó tổng Biên tập Tạp chí Nội chính
Đồng chí Trần Thị Thu Hẳng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp
Đồng chí Trần Thị Thu Hẳng, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp

 Đặng Phước - Anh Hưng

.