Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Lâm Đồng

Thứ Năm, 08/06/2023, 21:39 [GMT+7]
    Ngày 08/6, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến nghiên cứu, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
    Tham dự Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy có các đồng chí: Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu tại Trung tâm hành chính tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh với gần 10.000 cán bộ, đảng viên tham dự.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương khái quát các nội dung như: Vì sao phải biên soạn Cuốn sách; quá trình biên soạn, xuất bản Cuốn sách; bố cục Cuốn sách; giá trị và nội dung cốt lõi của Cuốn sách và những điểm mới của Cuốn sách. 
 
    Theo đó, Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, được kết cấu thành 3 phần. Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”. Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. 
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung Cuốn sách
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung Cuốn sách
    Cuốn sách khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua với vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn, hiệu quả. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trong đó, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
 
    Cuốn sách là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm: kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế. Tác phẩm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin; định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng sẽ thể hiện quyết tâm cao nhất để thực hiện đúng như tâm huyết mà Tổng Bí thư đã gửi gắm trong Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh". 
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị qua các cấp ủy, tổ chức Đảng cũng như các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu các cấp các ngành, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, nắm vững sâu sắc các quan điểm, tư tưởng, các giá trị nội dung cốt lõi của Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; vận dụng đúng đắn, phù hợp, hiệu quả trong công tác tham mưu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
 
    Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đến thăm và động viên cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà lưu niệm cho cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quà lưu niệm tặng cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng
                                                                                                               P.V
.