Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Nội chính Trung ương

Thứ Ba, 30/05/2023, 19:01 [GMT+7]
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

 

GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại buổi làm việc

 Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Đồng chí Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương
Đại biểu dự buổi làm việc
Đại biểu dự buổi làm việc 

 Đặng Phước

.