Kiên Giang: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Thứ Năm, 08/06/2023, 07:08 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”. Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên 21 điểm cầu với hơn 4.300 đại biểu tham dự.
 
    Tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - khu vực II thông tin một số nội dung quan trọng trong chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Theo đó, nội dung chuyên đề năm 2023 gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Kiên Giang. Ngay từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định phát triển kinh tế là một trọng tâm của xây dựng nhà nước mới của Nhân dân, vì Nhân dân. Người đã đề ra nhiều luận điểm, tư tưởng chỉ đạo có tính nguyên tắc về phát triển kinh tế. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng cần có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”. Trong suốt cuộc đời cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh “chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đây là tư tưởng bao trùm triết lý về an sinh xã hội của Người. Nói đi đôi với làm, trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều sắc lệnh quan trọng đảm bảo chế độ tiền lương, hưu trí, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, già yếu... Như vậy, mục tiêu trong tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội là luôn vì cuộc sống hạnh phúc của mỗi người dân, nhằm đảm bảo đời sống của người dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chăm lo đời sống Nhân dân chính là làm cho Nhân dân được thực hiện nghĩa vụ và hưởng thụ quyền lợi trong một xã hội tiến bộ và công bằng để Nhân dân thực sự là người chủ trong xã hội mới và ngày càng được thụ hưởng đầy đủ về vật chất và tinh thần. Ngày 10/01/1946, tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc, Hồ Chí Minh đã nói: “Chúng ta đã hy sinh phấn đấu để giành độc lập. Chúng ta đã tranh được rồi... Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”.
 
    Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế tỉnh liên tục tăng trưởng; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Để tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã chỉ rõ: “Tập trung thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững và có chiều sâu; phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.
 
    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt thảo luận, liên hệ và lựa chọn việc đăng ký học tập làm theo của tập thể, cá nhân trên cơ sở bám sát nội dung chuyên đề, như: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, có chiều sâu, nhất là tiếp tục tập trung thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, phát triển kinh tế theo chiều sâu, khai thác tiềm năng, lợi thế tự nhiên, tiềm năng nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch để phát triển kinh tế tỉnh bền vững; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng mức sống của người dân trên địa bàn; góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
                                                                                         Kim Long
.