Điện Biên: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 4/2023

Thứ Sáu, 12/05/2023, 07:27 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2023; tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 14/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” đối với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện Điện Biên Đông và huyện Mường Chà.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên và Tòa án nhân dân tỉnh Luông-pha-bang, CHDCND Lào ký biên bản về hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, thông tin về hoạt động phòng, chống tội phạm và công tác xét xử  (tháng 4/2023)
Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên và Tòa án nhân dân tỉnh Luông-pha-bang, CHDCND Lào ký biên bản về hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, thông tin về hoạt động phòng, chống tội phạm và công tác xét xử (tháng 4/2023)
    Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý; quản lý xử phạt vi phạm hành chính; tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai các văn bản trong lĩnh vực hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp theo quy định. Các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực thông tin về tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp.
 
    Các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023; thực hiện các hoạt động củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các đơn vị trực thuộc theo quy định. Lực lượng Công an thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức phòng, chống tội phạm cho người dân; chủ động làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; tăng cường đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06 về dữ liệu dân cư; chủ động nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, nội địa.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, hành chính, hôn nhân gia đình, dân sự, lao động, kinh doanh thương mại đảm bảo đúng quy định. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện 02 cuộc kiểm tra chấp hành kỷ luật nội vụ đối với 19 phòng nghiệp vụ, đơn vị cấp huyện.
 
    Ngành Tòa án tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động theo tinh thần cải cách tư pháp; đổi mới việc tổ chức các phiên tòa xét xử; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; xác định rõ vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng, đảm bảo tính công khai, dân chủ, nghiêm minh. Trong tháng 4, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức 20 phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội và 33 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp. 
 
    Làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động bổ trợ tư pháp theo quy định. Văn phòng Hội Luật gia tỉnh quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Hội và hội viên; tham gia xây dựng chính sách pháp luật và các chi hội tham gia ý kiến 06 dự thảo văn bản. Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia thực hiện tư vấn pháp luật 16 vụ việc. Các chi hội trực thuộc tham gia trợ giúp pháp lý 25 vụ việc; tiếp tục triển khai thi hành Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành và Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại; tiếp nhận đề nghị và quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 01 văn phòng luật sư; thẩm định và đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 01 cá nhân; thu hồi đăng ký hoạt động của 01 công ty đấu giá; cấp thẻ thừa phát lại cho 01 cá nhân.
 
    Điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động tư pháp từ nguồn ngân sách Trung ương và các khoản hỗ trợ từ ngân sách địa phương cơ bản được đảm bảo; tiếp tục xây dựng, sửa chữa, nâng cấp một số trụ sở làm việc; triển khai và sử dụng có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; hệ thống camera giám sát phiên tòa được sử dụng ổn định, đảm bảo chất lượng
 
    Hội đồng nhân dân các cấp triển khai các nhiệm vụ về giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp theo chương trình, kế hoạch góp phần bảo đảm hoạt động của các cơ quan theo đúng pháp luật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động tư pháp. 
 
    Bảo đảm duy trì quan hệ hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; thực hiện đúng các quy định của pháp luật tương trợ tư pháp về hình sự trong công tác điều tra, giải quyết án hình sự, truy nã tội phạm.
Tuệ Minh
.