Cán bộ, công chức có được kinh doanh không?

Thứ Hai, 05/06/2023, 07:31 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết, theo quy định của pháp luật, công chức nhà nước muốn cải thiện tình hình kinh tế gia đình có được kinh doanh không?
 
    Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh.
 
    Căn cứ Điều 20 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến sản xuất, kinh doanh công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.
 
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
    Bên cạnh đó, Khoản 2, Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định cán bộ, công chức, viên chức (cụ thể là người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị) không được làm những việc sau:
 
    Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc; thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác; tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết; thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ; sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị; những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan.
 
    Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật, cán bộ, công chức không bị cấm thành lập hộ kinh doanh cá thể. Khoản 1, Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Còn cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp tư nhân hay các loại hình công ty khác.
Phương Anh
.