Đà Nẵng: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 4/2023

Thứ Tư, 31/05/2023, 10:02 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 10/4/2023 của Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới cho 4.000 cán bộ chủ chốt các cấp. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo liên quan việc xây dựng đề án đầu tư trang thiết bị phiên tòa trực tuyến. 
 
    Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị chương trình tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin cho các chức danh tư pháp của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố; tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố tổ chức Hội thảo về giải pháp và công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; hội thảo về chuyển đổi số trong công tác cải cách tư pháp; chỉ đạo tổ chức lớp tập huấn phương thức lãnh đạo và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp và công tác cải cách tư pháp.
 
Công an TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, phân loại, cập nhập tố giác, tin báo về tội phạm vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (tháng 5/2023)
Công an TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, phân loại, cập nhập tố giác, tin báo về tội phạm vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (tháng 5/2023)
    Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức cuộc họp với ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy về đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Thành phố với ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy trong công tác lãnh đạo và giám sát thực hiện nhiệm vụ theo quy định, phù hợp với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội. Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các ngành liên quan triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố về công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án hình sự.
 
    Đảng ủy Công an Thành phố Đà Nẵng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”. Cơ quan điều tra và các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết 164 tin báo, tố giác tội phạm; phối hợp với Tòa án xác định 01 vụ án rút gọn, 07 vụ án trọng điểm, tổ chức 13 phiên tòa lưu động và 03 phiên tòa trực tuyến.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố ban hành quy định tạm thời về phân công kiểm sát viên sơ cấp tham gia phiên tòa, phiên họp tại Tòa án nhân dân Thành phố, nhằm đào tạo, bồi dưỡng công chức theo hướng chuyên nghiệp, có bản lĩnh nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính về “Khiếu nại yêu cầu hủy quyết định hành chính” giữa người khởi kiện và người bị kiện.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp phối hợp tổ chức xét xử 14 phiên tòa hình sự theo Nghị quyết số 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 của Quốc hội; tiếp tục tăng cường áp dụng nhiều phần mềm trong hoạt động của Tòa án, như: Phần mềm trợ lý ảo, quản lý án; phần mềm văn bản điều hành, công bố bản án… Thi hành án dân sự hai cấp thi hành xong 2.098 việc/6.620 việc có điều kiện, đạt 32%.
 
    Sở Tư pháp Thành phố đã giải quyết 04 hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên; 03 hồ sơ đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; 01 hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho công ty luật; 04 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư và 01 hồ sơ đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. 
 
    Hội Luật gia Thành phố ký kết chương trình phối hợp với Hôi Liên hiệp Phụ nữ Thành phố về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chính sách pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, giám định việc thi hành pháp luật và hòa giải ở cơ sở, giai đoạn 2023-2026.
Tuệ Minh
.