Vĩnh Phúc: Một số kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp tháng 4/2023

Thứ Hai, 22/05/2023, 07:42 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2023, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội nghị tập huấn và kế hoạch tuyên truyền pháp luật về đất đai; ban hành kế hoạch xây dựng cuốn tài liệu tuyên truyền các luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; biên tập và đăng tải tin bài, các tình huống pháp luật, câu hỏi và đáp án hỏi đáp pháp luật, các nghiên cứu trao đổi trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, khảo sát, lấy ý kiến tham gia 5 dự thảo Luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng (tháng 5/2023)
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, khảo sát, lấy ý kiến tham gia 5 dự thảo Luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng (tháng 5/2023)
    Ngành Tư pháp tiếp tục công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của các cơ quan liên quan; tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến vào 29 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh; rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân tỉnh ban hành đang có hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/3/2023 gửi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp.
 
    Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, giai đoạn 2018-2022”; xây dựng đề án tổ chức hội nghị các giải pháp nâng cao hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2020 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết 14 vụ việc phức tạp về xử phạt vi phạm hành chính.
 
    Các cơ quan tư pháp từ tỉnh đến huyện đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ, nhất là đối với cán bộ có chức danh tư pháp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp.
 
    Lực lượng Công an tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; điều tra làm rõ các vụ việc phạm tội về trật tự xã hội, kinh tế; công tác giám định bảo đảm khách quan, chính xác, đúng pháp luật, phục vụ kịp thời cho hoạt động điều tra; tổ chức giám định 352 trưng cầu giám định và 06 yêu cầu giám định ngoài tố tụng; tăng cường công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài đến và cư trú thường xuyên tại địa bàn; tổ chức mô hình cải cách hành chính năm 2023 liên quan đến lĩnh vực xuất, nhập cảnh.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý kiểm tra 468 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; trong quá trình thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự đã phê chuẩn lệnh bắt, tạm giữ, tạm giam và các quyết định truy tố, trưng cầu giám định đúng quy định pháp luật. Qua kiểm sát các hoạt động tư pháp đã ban hành 03 kiến nghị đối với Tòa án rút kinh nghiệm, khắc phục vi phạm về việc thời hạn gửi bản án sang Viện kiểm sát, bản án áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không đúng. Công tác kiểm sát việc giải quyết án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động, kiểm sát cưỡng chế, kê biên, đấu giá, giao tài sản, tiêu hủy vật chứng… bảo đảm đúng quy định pháp luật.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 23/25 hồ sơ. Tòa án nhân dân hai cấp đã ra quyết định thi hành án đối với 138 người bị kết án. Việc tổ chức thi hành án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; việc ra quyết định thi hành án đúng thời hạn và nội dung của bản án; việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành bảo đảm chính xác, đúng pháp luật.
 
    Nhờ tăng cường và đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng nên công tác tư pháp, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 
Tuệ Minh
.